Jānis Baiks: „Lai varētu balsot Valmierā – deklarējies!”

Lai Valmiera turpinātu savu izaugsmi, ir svarīga katra vēlētāja līdzdalība un aktivitāte pašvaldības vēlēšanās, katra vēlētāja pārdomāti veikts balsojums!

Saskaņā ar likumu, tiesības vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Tas nozīmē, ka tie iedzīvotāji, kuri līdz 3.martam nebūs deklarēti Valmierā, 1. jūnijā nevarēs balsot Valmieras pašvaldības vēlēšanās.

Dzīvesvietas deklarēšanu iespējams veikt divos veidos – elektroniski portālā www.latvija.lv, autorizējoties ar saviem interneta bankas datiem, izmantojot personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti. Elektroniskā deklarēšanās ir bezmaksas pakalpojums. Deklarēties iespējams arī pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, samaksājot valsts nodevu 3 (trīs) latus.

Deklarējoties Valmierā, cilvēki iegūs ne vien tiesības piedalīties pilsētas pašvaldības vēlēšanās, bet arī iespēju izmantot pašvaldības sociālās garantijas – pieteikties bērnudārza rindā, saņemt pašvaldības sniegto sociālo palīdzību, sabiedriskā transporta brīvbiļetes vai atlaides skolēniem, pensionāriem, dzīvokļa pabalstu, pabalstu mācību gadu uzsākot, brīvpusdienas skolēniem un citas priekšrocības.

Aicinām vēlētājus laikus pārliecināties par Iedzīvotāju reģistrā deklarētās dzīvesvietas adresi un nepieciešamības gadījumā veikt nepieciešamās izmaiņas! To iespējas veikt portālā www.latvija.lv, kur pieejams Pilsonības un migrācijas pārvaldes e-pakalpojums “Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”.

Pētījumu centrs SKDS pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas pasūtījuma tika aptaujājis vēlētājus, un aptaujas dati atklāja, ka šā gada janvārī savā deklarētajā dzīvesvietā nedzīvoja turpat piektā daļa jeb 18,1% vēlētāju vecumu sasniegušo pilsoņu.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var izvēlēties balsot arī tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājam no 2013.gada 23. marta līdz 7. maijam jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē jāiesniedz pieteikums par iecirkņa maiņu.