Inesis Boķis: Par stabilu pilsētas attīstību!

1. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās valmierieši izvēlēsies Valmieras attīstības kursu nākamajiem četriem gadiem un cilvēkus, kuri būs tieši atbildīgi par to, kāda būs Valmieras nākotne. Kādas ir partijas „Valmierai un Vidzemei” pilsētas attīstības ieceres un kādēļ ir svarīgi piedalīties pašvaldību vēlēšanās, skaidrojām sarunā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Inesi Boķi. Kāpēc, Jūsuprāt, valmieriešiem jāpiedalās pašvaldību vēlēšanās? Inesis Boķis: Nākamie četri gadi Valmierai būs īpaši nozīmīgi – 2014. gadā sāksies jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods. Prasmīgi un tālredzīgi piesaistot ES struktūrfondu un valsts finansējumu, saredzu lielas iespējas pilsētas turpmākai attīstībai. Tādēļ jo īpaši svarīga ir stabila pilsētas attīstība profesionālu cilvēku vadībā. Pašvaldību vēlēšanās 1. jūnijā, izdarot izvēli, rosinu ņemt vērā un izvērtēt katras partijas paveiktos darbus, nevis solījumus. Aicinu balsot par profesionāliem un pieredzes bagātiem cilvēkiem, nevis par tiem, kuri noniecina līdz šim izdarīto, solot paveikt to, kas daudzos gadījumos nemaz nav pašvaldības kompetencē. Varu apliecināt, ka partijas „Valmierai un Vidzemei” komanda ir saliedēta un spēcīga. Tajā apvienoti savas nozares profesionāļi un cilvēki, kuri ir darītāji. Mūsu darbības rezultātus var redzēt un novērtēt ikviens valmierietis – neesam solījuši neizpildāmo. Partijas „Valmierai un Vidzemei” vārdā aicinu valmieriešus būt savas pilsētas patriotiem, nepalikt vienaldzīgiem un piedalīties vēlēšanās. Šī ir reize, kad pārdomāta izvēle ir mūsu katra atbildība un, ja vien mīli savu pilsētu – piedalies un balso! Drīz sāksies jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods 2014.-2020. gadam. Kādi būs Valmieras mērķi šajā kontekstā? I.B.: Galvenie valsts attīstības virzieni ir definēti Nacionālajā attīstības plānā. Pašvaldībām ir vienots viedoklis par to, ka vairāk finansējuma nepieciešams ieguldīt uzņēmējdarbības attīstībā un darba vietu radīšanā. Otra aktualitāte ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi jeb tā sauktā ēku siltināšanas programma. Valmierai joprojām svarīga arī infrastruktūras attīstība. Uzskatu, ka sakārtota infrastruktūra ir pamats uzņēmējdarbības attīstībai. ES finansējums noteikti jāiegulda arī izglītībā un zinātnē, kā arī projektos, kas dod augstu pievienoto vērtību. Kādas ir partijas „Valmierai un Vidzemei” prioritātes Valmieras attīstībai nākamajos gados?  I.B.: Mūsu galvenais mērķis ir darīt visu, lai Valmiera nostiprinātos kā Vidzemes reģiona industriālais centrs. Pētījumi liecina, ka Valmiera ir starp tām Latvijas pilsētām, kur ir investīcijām vislabvēlīgākā vide. Tas ir gan sakārtotas un atbilstošas infrastruktūras, gan pašvaldības administratīvā aparāta efektīvas darbības nopelns. Esmu gandarīts, ka ilgstošu sarunu rezultātā izdevies piesaistīt nozīmīgu investoru „GazEnergoStroi”, kas plāno attīstīt bijušā gaļas kombināta teritoriju. Darīsim visu, lai nākamajos gados Valmieru kā vietu, kur investēt, izvēlētos vēl pāris lieli investori. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, plānojam izveidot jaunas ražošanas teritorijas – industriālos parkus, kur varēs uzsākt ražošanu un īstenot infrastruktūras attīstības projektus. Šādas teritorijas iecerēts veidot Rūpniecības, Kauguru un Cempu ielā, kā arī A. Upīša un Patversmes ielā. Apsolām arī turpmāk atbalstīt Valmieras uzņēmējus, piemērojot samazinātu nekustamā īpašuma nodokli. Atbalsts uzņēmējiem ir arī kvalificēta darbaspēka nodrošināšana – atbalstīsim jaunā Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu kompleksa būvniecību un Valmieras Profesionālās vidusskolas attīstības projektu. Abas šīs izglītības iestādes ir ciešākie lielo Valmieras uzņēmumu sadarbības partneri jaunu, kvalificētu darbinieku sagatavošanā. Rūpēsimies, lai Valmiera arī turpmāk tiek nodrošinātas mūsdienu prasībām un vajadzībām atbilstošas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai. Izglītības jomā prioritāri jāpabeidz uzsāktā Valmieras Mūzikas skolas būvniecība, esam iecerējuši veikt arī pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” rekonstrukciju. Viena no nākamo gadu vērienīgākajām iecerēm ir sporta infrastruktūras attīstības projekts. Valmiera var lepoties ar divkārtējo olimpisko čempionu BMX riteņbraukšanā Māri Štrombergu, te notiek starptautiska līmeņa sacensības. Tomēr, lai Valmieru arī turpmāk varētu dēvēt par Vidzemes sporta galvaspilsētu, nepieciešami būtiski finanšu ieguldījumi sporta infrastruktūras sakārtošanā. Mūsu mērķis ir piesaistīt finansējumu jauna peldbaseina un slēgtas BMX trases būvniecībai pie Vidzemes Olimpiskā centra, kā arī vieglatlētikas manēžas celtniecībai un J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai. Jaunie sporta objekti būs pilsētas artava profesionālu sportistu sagatavošanā, vienlaikus tās būs plašākas aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida iespējas ikvienam valmierietim un vidzemniekam. Kādas ir partijas „Valmierai un Vidzemei” prioritātes ģimeņu atbalsta un sociālajā jomā? I.B.: Sociālajā sfērā mūsu prioritāte būs sociālās palīdzības sistēmas pilnveidošana, īpaši atbalstot mazaizsargātās sabiedrības grupas un personas. Uzlabosim sociālā atbalsta pasākumus jaunajām un daudzbērnu ģimenēm. Viens no labiem piemēriem ir šogad ieviestās uzturmaksas atlaides daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs un pusdienu maksas atlaides skolās 30% apmērā. Šādas iniciatīvas tiks turpinātas, izvērtējot un sabalansējot tās ar pašvaldības budžeta iespējām. Pārskatīsim un pilnveidosim atlaižu sistēmu braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā un strādāsim pie brīvpusdienu nodrošināšanas Valmieras pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem. Apsolām rūpēties par tiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība, tomēr aicinu ikvienu, kurš nonācis finansiālās grūtībās, vispirms darīt visu iespējamo, lai atrastu darbu un spētu nodrošināt iztiku sev un ģimenei. Pašvaldības atbalstam jāseko tikai tad, ja ilgstoši nav nekādas iespējas gūt ienākumus. Esiet aktīvi un piedalieties vēlēšanās, lai varam veidot mūsu Valmieru kopā!