Jānis Baiks: Pilsētas attīstība turpināsies

“Pagājušais gads ir bijis ļoti darbīgs,” portālam “Valmieras Ziņas” atzina Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Kā vienu no svarīgākajiem pērnā gada notikumiem viņš minēja Saeimas vēlēšanas, kurās viņa priekštecis pilsētas mēra amatā Inesis Boķis ievēlēts par deputātu. “Pašlaik parlamentā ir pārstāvēti vairāki valmierieši, tādēļ ļoti ceram uz atbalstu, ko viņi varētu sniegt pilsētai un visam reģionam,” pauda J.Baiks.
Kādas ir bijušas gada veiksmes un ieguvumi? Pagājušais gads ir zīmīgs ar to, ka pēc ilga pārtraukuma Valmierā ir pozitīva demogrāfiskā bilance – piedzimuši 270 pilsētā deklarētu bērnu, miruši 232 iedzīvotāji.   Gādājot par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu, dome paaugstināja bērna piedzimšanas pabalstu līdz 200 eiro, kas ir viens no lielākajiem tuvākās apkārtnes pašvaldībās. Tāpat pērn stājās spēkā jauni atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. Pensionāri, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu, tajā var braukt bez maksas. Zīmīgi, ka Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija Valmieras pilsētas pašvaldību pagājušā gadā atzinusi par atvērtāko valsts iestādi. No pagājušā gada aktivitātēm ir jāpiemin arī sadarbības līguma noslēgšana ar Sijezenes rajonu Azerbaidžānā. Pagaidām nav skaidrs, kā attīstīsies sadarbība, taču zīmīgi, ka esam sākuši dibināt sakarus arī Austrumos, jo līdz šim esam pārsvarā sadarbojušies ar tuvākajiem kaimiņiem. Kādi ir lielākie paveiktie darbi? Pagājušā gadā ar Eiropas fondu atbalstu esam turpinājuši attīstīt pilsētas infrastruktūru. Veikta rekonstrukcija pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena”. Liels ieguldījums pilsētas un visas valsts attīstībā ir Vidzemes Augstskolas jaunais inženierzinātņu fakultātes korpuss. Tāpat nozīmīgs notikums izglītības jomā ir Valmieras tehnikumam piešķirtais profesionālās izglītības kompetences centra statuss, kā arī pērn uzsāktā izglītības iestādes telpu rekonstrukciju un jaunā korpusa būvniecība, ko plānots pabeigt šogad. Tādējādi jauniešiem Valmierā būs daudz plašākas iespējas apgūt tehniskās zinātnes. Esmu gandarīts par aktīvo daudzdzīvokļu namu renovāciju, kas turpinājās arī pērn. Valmierā ir 161 daudzdzīvokļu nams, kas pieslēgts centrālajai apkures sistēmai. 2014.gadā ir nosiltinātas 12 mājas. Kopumā pilsētā pašlaik ir nosiltināts 61 nams jeb 37,88 % no visiem namiem, kas pieslēgti centralizētajai apkures sistēmai. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Latvijā. Māju siltināšana ļauj iedzīvotājiem ne tikai ietaupīt un uzlabot ēku tehnisko stāvokli, bet būtiski maina “pilsētas seju”. Valmiera kļūst skaistāka un modernāka. Pērn aktīvi turpinājās ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība. Lai padarītu pakalpojumus pieejamākus iedzīvotājiem, no 2015.gada ievērojami samazināta pieslēguma maksa centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem līdz 100 eiro + PVN, kas ir ceturtā daļa no faktiskajām izmaksām. Priecājamies par mūsu kaimiņiem – Valmieras Sv. Sīmaņa draudzi, kas sākusi baznīcas torņa renovācijas projektu. Arī pašvaldība draudzei sniegusi atbalstu projekta sagatavošanā, sniedzot tehniskas un juridiskas konsultācijas, jo baznīca ir kultūras un vēstures piemineklis, kā arī pilsētas simbols un populārs tūrisma objekts. Pērn izstrādāta Vecpuišu parka attīstības vīzija. Iedzīvotāji aktīvi pauda savu viedokli, taču visu ideju īstenošanai parkā nepietiek vietas, tādēļ vīzijā iekļautas visbiežāk paustās idejas. Pašlaik notiek parka apkārtnē esošo zemju īpašnieku viedokļa uzklausīšana, kam sekos tehniskā projekta izstrāde. Ceru, ka šogad varēsim uzsākt parka rekonstrukciju. Ko neizdevās paveikt, kā bija iecerēts? Pērn sākta Andreja Upīša ielas rekonstrukcija, taču darbus būtiski aizkavēja iepirkumu konkursa apstrīdēšana, kas atzīta par nepamatotu. Rekonstrukciju varēsim pabeigt tikai šogad. Tāpat pagājušā gadā pabeigts jaunā peldbaseina un BMX trases tehniskais projekts un izsludināts iepirkumu konkurss, kura nolikums tika apstrīdēts. Sūdzība atzīta par nepamatotu. Pašlaik tiek vērtēti piecu pretendentu būvniecības veikšanas piedāvājumi. Tuvākajā laikā izziņosim uzvarētāju. Ņemot vērā pieredzi, ka visi lielo būvprojektu iepirkumu konkursi tiek apstrīdēti,  precīzu būvniecības sākumu ir grūti prognozēt. Tas varētu būt aprīlis vai maijs. Uzskatu, ka jautājums par iepirkumiem un to pārsūdzībām būtu jārisina valstiskā līmenī, jo nav normāli, ka acīmredzami nepamatotu sūdzību dēļ tiek kavēti iesāktie projekti par vairākiem mēnešiem. Izaicinājumi Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir dzīvojamā fonda palielināšana pilsētā. Pašvaldība nevar tieši ietekmēt šo procesu, būvējot īres namus, jo to neparedz likums. Lai veicinātu jauno dzīvojamo ēku būvniecību un īres tirgus paplašināšanos, no šī gada nodoklis juridiskajām personām, kas izīrē dzīvojamās platības Valmierā, samazināts no 1,5% līdz 0,6%. Būtiska problēma ir iedzīvotāju nedeklarēšanās tajā pašvaldībā, kurā viņi dzīvo. Aprēķini liecina, ka 26% no Valmieras iedzīvotājiem nav pilsētā deklarēti. Šie cilvēki izmanto pilsētas infrastruktūru, taču nodokļi tās uzturēšanai aiziet kādas citas pašvaldības kontā. Viens no risinājumiem ir piedāvāt valmieriešiem īpašas privilēģijas attiecībā pret citu pašvaldību iedzīvotājiem, taču Rīgas pieredze apstiprina, ka tas no juridiskā viedokļa nav tik vienkārši. Turklāt deklarēšanās sistēmas nepilnības veicina to, ka iedzīvotāji deklarējas nevis tur, kur viņi reāli dzīvo, bet tur, kur pašvaldības piedāvā lielākus labumus. Taču galvenais izaicinājums, kas ietekmēs Valmieras attīstību ilgtermiņā, ir pilsētas rūpnieciskās zonas paplašināšana un Vidzemes industriālā parka izveidošana. Par šo jautājumu pašlaik notiek aktīva diskusija. Esmu jau vairākkārt paudis savu pozīciju medijos, aicinot atbalstīt šo nozīmīgo projektu. Informācijas avots: www.valmieraszinas.lv