Partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta līderis Valmierā – Jānis Baiks, Burtnieku novadā – Guntars Štrombergs

Partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta līderis dalībai pašvaldību vēlēšanās Valmierā būs Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs, partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs Jānis Baiks, savukārt Burtnieku novadā – uzņēmējs, Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts Guntars Štrombergs.

Partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs Jānis Baiks skaidro: “Startējot pašvaldību vēlēšanās, esam gatavi ieguldīt savu pieredzi un zināšanas, lai veicinātu Valmieras pilsētas un Burtnieku novada ekonomisko izaugsmi. Veidojot deputātu kandidātu sarakstu iepriekšējās vēlēšanās, priekšroku devām savas nozares profesionāļiem. Tas ir attaisnojies, tāpēc līdzīgi darbojamies arī šoreiz. Abos deputātu kandidātu sarakstos ir cilvēki, kuri sevi pierādījuši kā uzņēmumu, iestāžu vai kolektīvu vadītāji, viedokļa līderi un sava amata pratēji. Otrkārt, svarīga ir motivācija – vēlme strādāt savu iedzīvotāju labā, godprātīgi pārstāvot viņu intereses. 27. martā partijas biedru kopsapulcē lēmām par dalību pašvaldību vēlēšanās Valmieras pilsētā un Burtnieku novadā, kā arī apstiprinājām abas priekšvēlēšanu programmas. Esam izvirzījuši Guntaru Štrombergu, zinošu uzņēmēju, būt par saraksta līderi un veidot deputātu kandidātu sarakstu Burtnieku novadā.”
Guntars Štrombergs: „Partijā „Valmierai un Vidzemei” darbojas spēcīga un profesionāla komanda. To veido cilvēki, kurus vieno atslēgvārds – piederība savai pilsētai un novadam. Līdzīgi kā vairāk nekā 30% to cilvēku, kuri par savu darbavietu izvēlējušies Valmieru, bet dzīvo citviet, man rūp ne vien Valmieras, bet arī sava, Burtnieku novada attīstība. Burtnieku novadā dzīvoju kopš studiju beigšanas – te esmu pavadījis visu līdzšinējo dzīvi. Pildot Valmieras pašvaldības domes deputāta pienākumus, esmu guvis lielu pieredzi dažādu jautājumu risināšanā. Izjūtot gandarījumu par paveikto un sasniegto Valmierā, vienmēr bijusi vēlēšanās veltīt savu enerģiju un dot ieguldījumu arī sava novada attīstībā. Pazīstot cilvēkus, kuri dzīvo un strādā Burtnieku novadā, un pārzinot jautājumus, kas prasa nekavējošu iesaisti un risinājumu, esmu pārliecināts, ka mēs varam izdarīt vairāk un dzīvot labāk. Jā, arī Burtnieku novadā notiek attīstība, taču to kavē lēmējvaras – ievēlēto deputātu savstarpējās nesaskaņas un nespēja vienoties par būtisko – kopīgu darbu iedzīvotāju labā. Tādēļ esmu pieņēmis lēmumu uzņemties saraksta līdera pienākumus un veidot partijas „Valmierai un Vidzemei” deputātu kandidātu sarakstu dalībai pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā.”
Guntars Štrombergs informē, ka partijas darba prioritātes Burtnieku novadā ir mērķtiecīga novada attīstība; uzņēmējdarbību veicinoša vide; izglītota, vesela un droša sabiedrība. „Vēlamies, lai Burtnieku novadā ir kvalitatīva un novada iedzīvotājiem pieejama dzīves, izglītības, uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas, sporta un kultūras vide,” pauž G. Štrombergs.
Savukārt partijas „Valmierai un Vidzemei” darba prioritātes Valmieras pilsētā ir attīstīta uzņēmējdarbības vide; izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība; inovatīva un vieda pilsētas attīstība; droša un sakārtota vide un ģimenēm draudzīga pilsēta. Ar priekšvēlēšanu programmu elektroniski var iepazīties partijas mājas lapā: www.valmieraiunvidzemei.lv .
Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26568868 vai sūtot e-pastu: info@valmieraiunvidzemei.lv.