Jānis Baiks: Valmiera ir pilsēta, kur domas pārtop labos darbos

„Mēs esam enerģiski, uzņēmīgi un mērķtiecīgi. Tā es raksturoju Valmieru un mūsu visu kopīgo darbu kopš iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām. Esam pieņēmuši drosmīgus lēmumus, un bijuši arī „celmlauži” Latvijas mērogā, uzņēmušies atbildību un meklējuši jaunus risinājumus Valmieras attīstības labā. Tas ir bijis komandas darbs valmieriešu labā, lai vairotu iedzīvotāju labklājības līmeni, nodrošinātu izglītotu, veselu un aktīvu sabiedrību, sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī veidotu pilsētu drošu un zaļu,” saka Jānis Baiks, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs un partijas „Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs.

Domes priekšsēdētāja pienākumus sākāt pildīt 2014. gada novembrī. Kāds ir bijis šis laiks?

Darbu pašvaldībā esmu iepazinis jau sen – 11 gadus biju izpilddirektors, īstenojot domes deputātu pieņemtos lēmumus, pārvaldot saimnieciskos un teritorijas attīstības jautājumus, pārraugot pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. Uzskatu, ka tā ir neatsverama pieredze, kas man tagad palīdz veidot skatījumu par Valmieras attīstību, redzēt kopsakarības daudz plašāk un precīzāk.

Šis ir strauju pārmaiņu laiks, kad iepriekšējās desmitgades zināšanas var nederēt nākotnē, kad visiem ir jābūt daudz elastīgākiem un ātri spējīgiem piemēroties izaicinājumiem. Mainās darba attiecību modeļi, palielinās pieprasījums pēc zināšanām un speciālistiem, ienāk modernas tehnoloģijas ražošanā, pieaug robotu loma industrijā un ir izteikta nepieciešamība sadarboties vienam ar otru. Vienlaikus mainās arī cilvēku vērtību skala. Mums ir dots izaicinājumiem pilns periods – spēt īstenot Valmieras pilsētas izvirzītos mērķus un piemēroties gan valsts likumdošanas, gan finanšu institūciju, gan citu apstākļu radītām izmaiņām. Vai arī tieši pretēji – iet, argumentēt un panākt, ka reģionu pilsētu viedoklis tiek respektēts, cīnīties pret „samocīto” reģionālo politiku, kad šodien nav zināms, kas būs rīt. Mums jābūt pārliecinātiem par Valmieras komandas spēku un jāspēj analītiski izvērtēt notikumus Latvijā, to ietekmi tuvāko gadu laikā uz reģioniem, izsvērt katras rīcības nākotnes potenciālu un izdarīt pareizo izvēli Valmierai, lai mēs virzītos augšup.

Kā izmaiņas valdības lēmumos ietekmējušas pašvaldību?

Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta veidošanā bija jāņem vērā vairāki izaicinājumi, kas prasīja papildu līdzekļu novirzīšanu. Ietekmi 581,6 tūkstošu eiro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atstāja nepieciešamība ieviest jauno pedagogu darba samaksas modeli, kā arī valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšana atbilstoši likumdošanai. Šādas valsts likumdošanas izmaiņas prasa pārskatīt pilsētas plānus, atteikties no daudzām iecerēm, lai varētu sabalansēt budžetu, neatstājot novārtā nevienu. Iespēju robežās atbalstījām gan sociālo jomu, gan uzņēmējdarbību, kultūru, sportu, gan jauniešu iniciatīvas, pašdarbības kolektīvus, gan izglītības iestādes un pilsētas īpašumu, zaļo teritoriju apsaimniekošanu. To mēs paveicām, tomēr atklāts paliek jautājums, kā tiek sagatavotas un īstenotas reformas valstī? Vai amatpersonas skatās tikai uz cipariem Excel tabulā, vai ir gatavas iedziļināties lietas būtībā, runāt ar nozari, ekspertiem, saprast, kādus blakusefektus rada lēmumi? Ir iesākta neviennozīmīgi vērtēta reforma izglītības jomā, tagad dienaskārtībā ir nodokļu reforma, kas ietekmēs gan pašvaldības, gan uzņēmējus, gan katra indivīda maciņu. „Plosāmies” pa veselības nozari, kas savukārt ietekmē finansējumu mūsu reģionālajai slimnīcai. Viens nepareizs lēmums noved pie daudz tālejošākām sekām, nekā mēs domājam. Ja pašvaldības tiek rosinātas savstarpēji sadarboties, tad arī es rosinu ministrijas savstarpēji sadarboties un problēmas risināt kopā, konsolidējot resursus un zināšanas. Tas attiecas arī uz Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistes procesu, kas ir padarīts maksimāli birokrātisks, garš un necaurskatāms. Ja skolā mēs mācām bērniem kompetencēs balstītu pieeju un komandu veidošanu no dažādu jomu speciālistiem, tad aicinu to piemērot arī valsts pārvaldē.

Atgriežoties pie Valmieras, kādas ir partijas “Valmierai un Vidzemei” prioritātes un galvenais paveiktais četrgadē?

Mūsu prioritāte ir nemainīga – Valmiera kā Vidzemes reģiona attīstības centrs un valmieriešu labklājība. Tādā virzienā soli pa solim ejam, turpinot Ineša Boķa, iepriekšējā mēra, izvirzīto politiku, ar darbiem apliecinot to, ko esam definējuši „Valmierai un Vidzemei” priekšvēlēšanu programmā.

Jau vairākus gadus Valmiera ir līderos Latvijas lielo pilsētu vidū pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa. Latvijas mērogā esam otrajā vietā saražotās un pārdotās rūpnieciskās produkcijas apjoma ziņā. Ieguldām izglītībā un izmantojam mums pieejamos resursus – Vidzemes Augstskolas devumu, kā arī profesionālās izglītības un uzņēmējdarbības sadarbību. Ar katru gadu pieaug kultūrai un atpūtai, aktīvam dzīvesveidam virzītais finansējums, turklāt Valmierā darbojas ļoti spēcīgas šīs jomas organizācijas, kuru vārds izskan tālu ārpus mūsu pilsētas un valsts robežām. Valmieras sniegtos pakalpojumus izmanto gan vietējie, gan apkārtējo novadu iedzīvotāji. Tas ļoti lielā mērā ir uzņēmēju nopelns: ja labi biznesam, tad labi klājas ikvienam iedzīvotājam, tāpēc ar pilsētai pieejamiem resursiem atbalstīsim uzņēmējdarbību un jaunu investīciju piesaisti arī nākotnē. Jāatzīmē, ka arī uzņēmējdarbības jomā arvien biežāk redzam, ka ir nepieciešams apvienot resursus, zināšanas, jaudu un radīt jaunas struktūras, kooperēties, ieviest inovācijas, lai kopā radītu augstākas pievienotās vērtības produktus un attīstītu eksportspēju.

Ko no paveiktā jau šobrīd var redzēt pilsētā?

Krietns darbs paveikts pilsētas infrastruktūras pilnveidošanā – atjaunotas vairākas ielas un gājēju ietves, pārbūvēti auto stāvlaukumi, rekonstruēti gājēju tilti, izbūvēti veloceliņi. Turpinās darbi Vecpuišu parkā, savukārt Vienības laukums jaunā veidolā tiks atklāts Latvijas simtgades svinību posmā. Vēl pie lieliem projektiem minama Valmieras Kultūras centra pārbūve un Valmieras pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, izveidojot Valmieras kultūrvides centru. Iedzīvotājiem ērtāka kļuvusi Vidzemes slimnīca, kur norisinājās rekonstrukcijas darbi. Turpināsim iesākto rekonstrukciju vairāku miljonu eiro apmērā.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu sakārtoti vairāki daudzdzīvokļu namu pagalmi un īstenoti energoefektivitāti veicinoši remontdarbi – izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, siltināti 40% Valmieras daudzdzīvokļu namu. Savukārt energoefektīvs ielu apgaismojums ieviests 43% ielu infrastruktūras.

Valmierā ir nodrošinātas izglītības iespējas no pirmsskolas līdz sirmam vecumam, kā arī sniegta iespēja pārkvalificēties, apgūt jaunas prasmes, līdz ar to – piemēroties mainīgā darba tirgus vajadzībām. Uzskatu, ka izglītībā visiem jābūt vienādām iespējām – neatkarīgi no materiālā stāvokļa vai labklājības. Pats svarīgākais, lai spējam nodrošināt Valmieras izglītības iestādēs iegūtās izglītības konkurētspēju, kvalitāti.

Pozitīvi vērtēju, ka Valmierā iedzīvotāji rūpīgi seko līdzi pašvaldības darbam, sniedz komentārus, ierosinājumus, kā arī iesaistās pilsētas attīstības veicināšanā. Tas nozīmē, ka mums ir izdevies izveidot dialogu un strādājam vienotam mērķim.

Kādās jomās esam „celmlauži” Latvijas mērogā?

Valmierā bezdarba līmenis ir otrs zemākais valstī. Gada pirmajos mēnešos tas bija 5,9% jeb aptuveni 600 iedzīvotāji no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Turklāt jāņem vērā, ka Valmieras piedāvātās iespējas, tai skaitā nodarbinātības jomā, ik dienu izmanto līdz pat 8000 citu pašvaldību iedzīvotāju. Valmiera ir uz pareizā attīstības ceļa – cilvēki grib šeit strādāt un dzīvot, dibināt savu ģimeni, tomēr mums katastrofāli trūkst dzīvojamā fonda. Šāda problēma Latvijas kontekstā mums ir vienīgajiem, tādēļ līdz šim to bija grūti risināt, jo nebija jau izstrādātu atbalsta mehānismu un ar savu problēmu bijām vieni. Pašvaldības piedāvātais risinājums ir Latvijā līdz šim nebijis projekts – īres namu būvniecība, projekta pasūtītājam esot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Valmieras Namsaimnieks”. Jau šī gada rudenī plānojam īres tiesību izsolē nodot 150 dzīvokļus.

Nemainīga mūsu prioritāte ir uzņēmējdarbības veicināšana. To panākam, attīstot infrastruktūru, pilnveidojot pakalpojumu klāstu, kļūstot arvien pievilcīgākiem ārvalstu un vietējiem investoriem. Kopā ar uzņēmēju atbalstu, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, notiek darbs pie Cempu un Paula Valdena ielu rekonstrukcijas, kas ir solis tuvāk industriālo teritoriju attīstībai. Valmieras pilsētas pašvaldība pērn kļuva par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbības partneri, turpinot atbalstīt biznesa inkubatora veiksmīgu pastāvēšanu Valmierā. Inkubators sevi attaisnojis, iepriekš sniedzot atbalstu vairāk nekā 150 uzņēmumiem.

Esam viena no divām pašvaldībām Latvijā, kas īsteno pilotprojektu par augstas klases sportistu sagatavošanas centra izveidi un darbību, nodrošinot kvalitatīvu vidi un mācību treniņu apstākļus sportistu sagatavošanā BMX riteņbraukšanā, peldēšanā un vieglatlētikā. Esam ieguvuši valsts atbalstu Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai. Gada nogalē sportistus un aktīvās atpūtas entuziastus sagaidīs jaunais Valmieras peldbaseins. To, ka Valmierā mīl sportu, apliecinājām, uzņemot Latvijas mēroga sporta notikumus – Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi 2015.gadā un Latvijas IV olimpiādi 2016.gadā.

Jau maijā iedzīvotājiem piedāvāsim īpašu informācijas tehnoloģiju platformu viedtālrunī. Mūsu sadarbības partneris ir SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, ar ko kopā esam pirmie valstī šādas platformas izstrādātāji. Tā ļaus ne tikai ātrāk sniegt informāciju iedzīvotājiem par viņiem interesējošām norisēm pilsētā, bet kalpos arī kā ērta iespēja sazināties ar pašvaldību.

Jāteic, ka arī kultūras jomā mums patīk būt jaunatklājējiem. Turpināsim veiksmīgi aizsākto Valmieras Vasaras teātra festivāla tradīciju, šogad piedāvājot oriģinālizrādes ģimenēm un bērniem, atklājot jaunas skatuves pilsētvidē un stiprinot pilsētas radošo garu. Es domāju, ka mēs atkal pozitīvi pārsteigsim teātra draugus un pilsētas viesus, jo tāda profesionāļu komanda, kāda ir Valmieras Drāmas teātrī un festivāla komandā, nav nevienam!

Kā raugāties uz deputātu paveikto un nākotnē plānoto?

Valmierai ir vienota deputātu komanda – lietpratēji, kuri teicami pārzina savu jomu, spēj sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ir gatavi iedziļināties jautājumu būtībā, tādējādi attaisnojot vēlētāju sniegto uzticības mandātu. Katram deputātam, neatkarīgi no partejiskās piederības, ir jānoliek malā savas personīgās ambīcijas, „patīk” vai „nepatīk”, un septiņreiz jāizsver pirms balsojuma, kā labāk pilsētai un tās iedzīvotājiem. Ja, pieņemot katru lēmumu, to atcerēsimies, tad rezultāti neizpaliks. Pēc šādiem kritērijiem veidojam arī jauno deputātu kandidātu sarakstu, aicinot komandā profesionāļus, kuriem ir motivācija strādāt savu iedzīvotāju labā un godprātīgi pārstāvēt viņu intereses.

Kādēļ nolēmāt startēt arī Burtnieku novadā?

Valmieras pilsētas ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar apkārtējo novadu izaugsmi un to iedzīvotāju labklājību, sadarbību starp pilsētu un novadiem. Aptuveni 10% Valmierā strādājošo ir deklarējuši savu dzīvesvietu tieši Burtnieku novadā. Lai novads spētu sekmīgi attīstīties, pašvaldības interešu pārstāvēšanai jābūt pārdomātai un prognozējamai. Burtnieku novada mainīgā politiskā vide kavē novada attīstību, tādēļ esam gatavi ieguldīt savu pieredzi un zināšanas, lai veicinātu Burtnieku novada ekonomisko izaugsmi. Esam izvirzījuši Guntaru Štrombergu, zinošu uzņēmēju, būt par saraksta līderi Burtnieku novadā.

Par kuriem darbiem personīgi ir lielākais gandarījums?

Prieks ir par katru paveikto darbu, nevērtējot pēc apjoma, bet gan satura un pievienotās vērtības. Gandarījums ir par jauno Valmieras Mūzikas skolas ēku, Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas torņa rekonstrukciju, Valmieras tehnikuma ēkas izbūvi pilsētā, Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu kompleksu, pārbūvēto bērnudārzu „Kārliena”. Vēsturisks solis bija Valmieras teritorijas palielināšana par 118 hektāriem, pārdalot robežas ar Beverīnas novada pašvaldību industriālā parka veidošanai. Tāpat svarīgs solis bija Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā atvēršana.

Vienlaikus neesam ieslīguši pašapmierinātībā, bet spējam atzīt, ka ne vienmēr viss izdevies tā, kā sākotnēji plānots. Ir bijuši dažādi izaicinājumi, ieceres un idejas attīstībai, ko apstādinājis finansiālo iespēju trūkums. Ir jautājumi, ko vajadzēja risināt citādāk un ātrāk.

Valmiera ir manas mājas un spēka avots, tāpēc kopā ar komandu es esmu gatavs arī turpmāk strādāt, lai šī pilsēta zeltu un plauktu.