Solījām un paveicām: Kultūra. Sports.

KULTŪRA

Solījām: Sadarbosimies un finansiāli atbalstīsim Valmieras teātra darbību.

Paveicām:

 • Lepojamies, ka Valmierā darbojas vienīgais profesionālā repertuāra teātris Vidzemē – Valmieras teātris. Novērtējot teātra nozīmi pilsētas un reģiona attīstībā un kultūrvides veidošanā, katru gadu atbalstām finansējuma piešķiršanu jauniestudējumiem, uzturēšanas izdevumiem un labāko teātra darbinieku atbalstam.

 • Finansiāli atbalstījām jaunas teātra mākslas tradīcijas iedibināšanu Valmierā. 2016.gadā Valmieras teātris sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību pirmo reizi organizēja “Valmieras vasaras teātra festivālu”, ko trīs dienās apmeklēja vairāk nekā 5000 skatītāju. Festivāls saņēma balvu “Kilograms kultūras 2016” kategorijā “Gada pārsteigums”. Sadarbībai turpinoties, šogad Valmierā tiks organizēts “Valmieras vasaras teātra festivāls. Bērni”.

 • Kopīgi risinām jautājumu, lai piesaistītu līdzekļus teātra ēkas siltināšanai un citiem nepieciešamajiem uzlabojumiem.

 

Solījām: Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību un veicināsim Kultūras centra izaugsmi.

Paveicām:

 • Esam atbalstījuši Valmieras Kultūras centra ēkas pārbūves procesa uzsākšanu. 2017.gadā plānots sagatavot pārbūves būvprojektu, lai jau tuvāko gadu laikā veiktu ēkas rekonstrukciju, iegūstot plašākas, mūsdienīgi iekārtotas un aprīkotas telpas.

 • Ik gadu finansiāli atbalstīta Valmieras pilsētas amatiermākslas kolektīvu darbība Valmieras Kultūras centrā un pilsētas izglītības iestādēs. Nodrošināts mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojums un profesionālā pilnveide, kolektīvu dalība koncertos, festivālos un konkursos, kolektīvu tradicionālo sadraudzības koncertu rīkošana un materiāli tehniskās bāzes papildināšana.

 • Nodrošināta sekmīga mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā. Valmieru krāšņajos svētkos pārstāvēja viena no skaitliski lielākajām delegācijām Latvijā – 42 kolektīvi ar 985 dalībniekiem no tautas deju kolektīviem, pūtēju un stīgu orķestra, folkloras kopas, zēnu, meiteņu un jauktajiem koriem, teātra sporta kolektīviem, mūsdienu dejas grupām, vokālās grupas un mazajiem mūzikas kolektīviem. Lepojamies, ka spējām vienoties kopīgam lēmumam un brīvprātīgi piedalījāmies oficiāli atceltajā Dziesmu un deju svētku gājienā, sagādājot svētku sajūtu mūsu dalībniekiem.

 • Atbalstīti vietējas un nacionālas nozīmes pasākumi Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanai un popularizēšanai (piemēram, Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” un III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”). 2017. gadā piešķirts finansējums kolektīvu darbībai un gatavošanās procesam Latvijas 100gades Dziesmu un Deju svētkiem – tautastērpu iegādei, transporta izdevumiem, dalībai skatēs un kopmēģinājumos.

 

Solījām: Finansēsim kultūras projektu konkursus un atbalstīsim nevalstisko organizāciju iniciatīvas kultūras jomā, kā arī starpkultūru dialogu un starptautisko sadarbību

Paveicām:

 • Atbalstot nevalstisko organizāciju darbību un iniciatīvas, katru gadu tiek organizēti kultūras, sporta un bērnu un jauniešu nometņu projektu līdzfinansēšanas konkursi, šogad palielinot pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apjomu kultūras jomā līdz EUR 7000. Pagājušajā gadā finansiāli atbalstītas vairāk nekā 20 projektu konkursos iesniegtas ieceres, šogad – 17.

 • Turpinājām atbalstīt uz starptautisko sadarbību vērstus kultūras pasākumus, piešķirot finansējumu tādiem pasākumiem kā Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls, Starptautiskais jauno pianistu konkurss, Valmieras vasaras teātra festivāls, Mākslas mēnesis, mākslas izstādes un plenēri, kuros piedalās ārvalstu mākslinieki, un citiem. Valmieras integrētajā bibliotēkā jau vairāk nekā 10 gadus ir Europe Direct informācijas punkts, nodrošinot informācijas pieejamību par ES jautājumiem.

 

Solījām: Veicināsim pilsētā dzīvojošo tautību kultūras tradīciju kopšanu.

Paveicām:

 • Esam atbalstījuši dažādu etnisko grupu un tautību organizētos pasākumus Valmieras pilsētā. Tomēr, ņemot vērā etnisko sastāvu Valmieras pilsētā, vislielākā vērība tiek veltīta latviešu kultūras tradīciju kopšanai, saglabāšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm.

 

SPORTS

Solījām: Strādāsim pie finansējuma piesaistes jauna peldbaseina un BMX trases izbūvei, J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai.

Paveicām:

 • Peldbaseina izbūvei, J. Daliņa stadiona rekonstrukcijai, vieglatlētikas manēžas būvniecībai un BMX trases izbūvei esam piesaistījuši valsts budžeta līdzfinansējumu 11 miljonu eiro apmērā.

 • Šogad noslēgsies jaunā peldbaseina būvniecība pie Vidzemes Olimpiskā centra. Tas būs peldbaseina komplekss, kurā paredzēti baseini gan pašiem mazākajiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan arī profesionāliem sportistiem, kā arī SPA un rehabilitācijas iespējas.

 • Šogad plānots uzsākt J.Daliņa stadiona pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecību.

 • 2015.gadā piesaistījām 200 000 eiro finansējumu nacionālās sporta bāzes – Vidzemes Olimpiskais centrs – sporta inventāra un aprīkojuma atjaunošanai un papildināšanai.

 

Solījām: Rūpēsimies par izglītības iestāžu sporta zāļu uzlabošanu un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu.

Paveicām:

 • Katru gadu mērķtiecīgi tiek veikti izglītības iestāžu sporta zāļu uzlabošanas darbi. Šogad lielākie remontdarbi tiks veikti Valmieras 5. vidusskolā.

 • Aktīvi strādājam kopā ar ministriju un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem, lai jau tuvāko gadu laikā būtu iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus skolu sporta infrastruktūras uzlabošanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Modernu sporta infrastruktūru tuvākajos gados plānots izveidot pie Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas.

 • Piešķirts stabils finansējums vienai no Latvijas labākajām sporta izglītības iestādēm – Valmieras Bērnu sporta skolai, lai nodrošinātu sekmīgu profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmu īstenošanu, papildinātu un atjaunotu materiāltehnisko bāzi jaunajiem sportistiem.

 

Solījām: Atbalstīsim „Valmieras sporta vienību” un jauniešu dalību starptautiskās sacensībās.

Paveicām:

 • Turpinām finansiāli atbalstīt “Valmieras sporta vienību”, piešķirot finansējumu labākajiem sportistiem, lai sekmētu viņu piedalīšanos valsts nozīmes sacensībās, pasaules un Eiropas čempionātos un Olimpiskajās spēlēs, kā arī citās starptautiskās sacensībās.

 • Lepojamies, ka Valmiera ir viena no divām pilsētām Latvijā, kas piedalās pilotprojektā “Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sistēmas izveide”, kura ietvaros Valmieras Bērnu sporta skolā tiek sagatavoti konkurētspējīgi augstas klases sportisti trīs olimpiskajos sporta veidos – BMX, peldēšana un vieglatlētika, lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā.

 • Piešķirts finansējums starptautisku sacensību rīkošanai Valmierā, piemēram, Eiropas Jaunatnes Basketbola līgas posmi un starptautiskās vieglatlētikas sacensības „Valmieras spēles”, Valsts Prezidenta balva vieglatlētikā, kā arī sporta organizācijām un biedrībām, nodrošinot jauniešiem iespēju startēt un pārstāvēt pilsētu starptautiskā līmenī.

 

Solījām: Finansēsim sporta attīstības projektu konkursus un atbalstīsim sporta klubus.

Paveicām:

 • Ik gadu esam atbalstījuši finansējuma piešķiršanu sporta klubu atbalstam un sporta pasākumu norisei, kā arī projektu konkursā iesniegtajiem projektiem sporta jomā. Šogad šim mērķim paredzēti 518 600 eiro.

 • Esam atbalstījuši finansējuma piešķiršanu un Valmierā organizējuši Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi 2015.gadā un IV Latvijas olimpiādi 2016.gadā, tādējādi apliecinot, ka Valmiera ir Latvijas sporta galvaspilsēta.