Artis Jansons: Ekonomiskā attīstība ir pilsētas asinsrite

ARTIS JANSONS, SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs:

“Darbīga un droša – tāda šodien ir Valmiera. Labākā vieta, kur dzīvot, strādāt, audzināt bērnus, mācīties un atpūsties. Mēs, valmierieši, varam būt lepni par savu pilsētu!

Soli pa solim, gadu no gada pilsēta mainās. Mainās uz augšu! Pēdējos gados īstenoti daudzi svarīgi pilsētas infrastruktūras un vides pārbūves projekti, renovēti bērnudārzi un skolas. Esmu gandarīts piedalīties pilsētas izaugsmē, darbojoties partijas “Valmierai un Vidzemei” valdē, vadot Vidzemes Olimpisko centru, veidojot Gaujas Sajūtu parku, piedaloties peldbaseina sporta un atpūtas kompleksa būvniecībā.

Kandidējot pašvaldību vēlēšanās, esmu definējis sava darba prioritātes. Ekonomiskā attīstība ir pilsētas asinsrite, tāpēc arī turpmāk sadarbošos ar Valmieras uzņēmējiem un veicināšu pilsētas infrastruktūras un uzņēmējdarbības vides attīstību, lai nodrošinātu pieejamas un labi apmaksātas darba vietas valmieriešiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.

Rosināšu pašvaldībai izstrādāt pilsētas grantēto ielu rekonstrukcijas četru gadu programmu.

Valmieras daudzdzīvokļu namos dzīvo vairāk nekā puse pilsētas iedzīvotāju, tāpēc veicināšu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību namu un to pagalmu labiekārtošanā. Rosināšu veikt vairāku pilsētas bērnu rotaļu laukumu rekonstrukciju, uzstādot tajos drošu gumijas pamatnes segumu un jaunus atrakciju elementus.

Rosināšu pašvaldībai izstrādāt pilsētas parku, zaļo zonu un mežu teritorijas attīstības un uzturēšanas plānu, kā arī jaunu veloceliņu izbūves programmu.

Esmu gatavs veltīt savu laiku un enerģiju, lai uzlabotu pilsētas iedzīvotāju un pašvaldības policijas sadarbību, kopīgi rūpējoties par kārtību un drošību pilsētā.

Rūpēšos par aktīvu, daudzveidīgu pilsētas kultūras un sporta dzīvi, Gaujas Sajūtu parka teritorijas tālāku attīstību, veidojot to par sakoptu un pievilcīgu tūrisma objektu.

Veidosim mūsu Valmieru kopā! Pilsētu ar drošu, sakārtotu dzīves vidi, ar pozitīviem cilvēkiem, sakoptiem parkiem un līdzenām ielām. Ar stiprām ģimenēm un labu izglītību skolās. Ar ražīgu darba mūžu un cienīgām vecumdienām. Ar piesātinātu kultūras dzīvi un panākumiem sportā.”