Artūrs Skrastiņš: Viens no galvenajiem darbiem ir izglītības programmu sakārtošana

ARTŪRS SKRASTIŅŠ, Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors:

“Savu ceļu Valmieras pusē uzsāku kā skolotājs Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskolā, darbu turpināju J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora amatā, Izglītības valsts inspekcijā un Izglītības un zinātnes ministrijā. Valmierā atgriezos Valmieras sākumskolas direktora amatā. Strādājot izglītības nozarē un pildot Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta pienākumus, visu savu enerģiju veltīju un arī turpmāk veltīšu, lai sakārtotu izglītības jomu gan pilsētas, gan valsts līmenī.

Par daudziem jautājumiem vispirms jāvienojas valsts līmenī: kādu izglītības sistēmu veidojam, ko gribam iemācīt jauniešiem, ko saprotam ar konkurētspējīgu izglītību un kā uz to virzāmies? Ir jābūt skaidram redzējumam, kāds ir optimāls skolu tīkls reģionā vai novadā, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, sniegtās izglītības kvalitāti. Jāvienojas par izglītības finansēšanas modeli, jāprecizē valsts un pašvaldību kompetence šajā jomā. Uzmanīgi un saprātīgi jāiesaistās kompetenču izglītības modeļa izstrādē un aprobācijā, jāpanāk valsts vai pašvaldības finansējums skolēnu mācību ekskursiju nodrošināšanai. Liela uzmanība jāpievērš vispārējās izglītības, īpaši vidusskolas posma satura un organizācijas formu pilnveidošanai. Nepieciešams pilnveidot darba sistēmu un finansējumu skolēnu un jauniešu profesionālās orientācijas un karjeras izglītības jomā, kā arī interešu izglītības sfērā.

Kontekstā ar valstī notiekošo izglītības reformu, viens no galvenajiem darbiem ir izglītības programmu sakārtošana, skolotāju metodiskā darba sistēmas pilnveidošana Valmierā, darbs ar talantīgiem un motivētiem jauniešiem, palīdzot viņiem attīstīt prasmes. Jāpanāk, ka katram bērnam apmeklēt skolu ir interesanti. Skolām ir jārosina dabīgā zinātkāre, jābūt radošām, atvērtām un jāpiedāvā dažādas intelektuālas izvēles iespējas. Mēs esam uzsākuši un arī turpināsim jaunu mācību metožu ieviešanu, ejot ārpus klasēm, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, dodoties vizītēs uz uzņēmumiem un eksperimentējot vidē. Tāpat kopā ar pedagogiem meklēsim risinājumus, kā mainīt mācību metodes, lai uzrunātu 21. gadsimta paaudzi, kā saredzēt katra bērna individuālās spējas un veidot individuālos mācību plānus, ielikt spēcīgu pamatvērtību kodolu. Tie ir izaicinājumi, kurus mēs spējam īstenot! Vienlaikus neaizmirsīsim, ka ir jārod līdzsvars starp intelektuāli, emocionāli un fiziski attīstītu personību. Turpināsim strādāt pie izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanas, piesaistot gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus, gan pašvaldības finansējumu. Precizējama ir Valsts ģimnāziju, ģimnāziju un visu tipu vidusskolu loma un uzdevumi, lai veicinātu skolēnu talantu atklāšanu un attīstīšanu. Jādara viss, lai piesaistītu pašus spējīgākos, motivētākos pedagogus darbam ar jauniešiem, nodrošinot tiem atbilstošu atalgojumu, vienlaikus pretī prasot augstu profesionālo varēšanu.

Es rosināšu, lai, līdzīgi kā Igaunijā, mums būtu regulāras diskusijas par nākotnes profesijām un prasmēm, par saikni starp izglītības sniegto rezultātu un darba tirgu. Ir svarīgi, ka uz skolām nāk uzņēmēji, studenti, lai mēs kopā semināros, darba grupās varam diskutēt par nepieciešamajām prasmēm, iespējām tās apgūt, kā arī par izglītības procesu visa mūža garumā. Mans moto ir: mācies darot! Ja ir ideja, ir jāstrādā, lai to īstenotu. Tas attiecināms uz visām dzīves jomām.

Valmiera ir mana pilsēta – te mācījusies mana māte, veidojusies mana ģimene un uzauguši bērni. Valmiera ir pilsēta ar skatu nākotnē. Vēlos dot savu artavu pilsētas attīstībā gan kā Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors, skolotājs, gan kā pašvaldības domes deputāts. Valmiera ir pilsēta, kurai ir un būs vajadzīgi cilvēcīgi, gudri, radoši, darbu un savu pilsētu mīloši iedzīvotāji.”