Ainārs Pastva: Ir svarīgi nostiprināt cilvēkos garīgo vērtību skalu

AINĀRS PASTVA, Valmieras Sv. Sīmaņa draudzes valdes priekšsēdētājs:

“Esmu partijas “Valmierai un Vidzemei” biedrs kopš tās dibināšanas brīža un ticu, ka šī profesionāļu komanda virza pilsētas attīstību pareizās sliedēs, rūpējoties par visiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem, kā bērniem, tā senioriem. Savās darba gaitās esmu vadījis dažādu jomu uzņēmumus un esmu pārliecināts, ka šīs zināšanas un pieredze lieti noderēs, strādājot Valmieras labā. Demokrātiskā sabiedrībā ir tikai viens veids, kā panākt pārmaiņas vai iniciatīvu īstenošanu – iesaistīties sabiedriskajā pārvaldē un politikā. Ir viegli sēdēt aizkrāsnē un sludināt, kā jāvada pilsēta un jādara darbi, vai, sēžot uz dīvāna, mācīt, kā jāspēlē basketbols. Daudz lielāka atbildība ir iet un darīt, pieņemt lēmumus un atbildēt par to sekām.

Kā prioritātes darbā es izvirzīšu kultūras, dabas, arhitektūras un vēstures mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, tolerantas un aktīvas sabiedrības veidošanu, kā arī ģimeni kā Valmieras un sabiedrības attīstības pamatvērtību. Esmu pārliecināts, ka ir būtiski nostiprināt cilvēkos garīgo vērtību skalu, attieksmi pret sevi un apkārtējiem, sākot jau no ģimenes, skolas laika un turpinot mūža garumā. Tikai tad, kad katrs no mums mainīsies uz pozitīvo pusi – vairāk mācīsies, izglītosies, paplašinās savu redzesloku, rūpēsies par saviem līdzcilvēkiem un vidi, labāka kļūs sabiedrība kopumā. Atbalstīšu, ka mums ir jānodrošina palīdzība tiem, kuri ir “paslīdējuši”, ejot dzīves ceļu, un jādod viņiem jauns atspēriena punkts. Tie ir gan sociālās jomas pakalpojumi, nakts patversme, zupas virtuve, rehabilitācijas pasākumi, gan arī sistemātisks, komplekss pasākumu kopums – iespējas saņemt speciālistu konsultācijas, pārkvalificēties, iegūt jaunas zināšanas, kas palīdzētu iekārtoties darbā. Mums jādara viss iespējamais, lai samazinātu ilgstošo bezdarbnieku skaitu. Strādājošo cilvēku samaksātie nodokļi ir jāsaņem tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama – cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, vecākiem, kuri audzina bērnus vieni paši, vientuļiem un slimiem cilvēkiem, pansionāta atbalstam un senioriem. Nenoliedzami kā prioritāte pilsētā ir jāsaglabā uzņēmējdarbības attīstība, jo cilvēkiem un viņu labklājībai ir nepieciešamas darba vietas, labi atalgots darbs un drošības sajūta par rītdienu.

Tajā pašā laikā mums ir jādomā, kā palīdzēt strādājošiem un aktīviem cilvēkiem “nesadegt” un nepazaudēt sevi pasaules skrējienā. Atrast laiku satikt savus vecākus, svinēt kopā dzimtas svētkus, atrast laiku padomāt par līdzsvaru starp materiālo pasauli un barību dvēselei. Tāpēc rosināšu, lai pilsētā būtu pieejamas dažādas mūžizglītības nodarbības, nometnes, interešu grupas, kurās cilvēki varētu piedalīties un līdzsvarot sevi, saprast sev dzīvē liktos uzdevumus un aicinājumus, gūt harmoniju. Šeit būtiska loma arī kristīgajām draudzēm, nevalstisko organizāciju sektoram, kultūras iestādēm. Atbalstīšu iniciatīvas, kas būs vērstas uz to, lai ikvienam valmierietim, neskatoties uz tautību, sociālo statusu vai reliģisko piederību, ir iespēja augt, pilnveidoties, apzināties savas kultūras saknes, mantojumu un intelektuāli bagātināties.

Iesaistīšos pilsētas simbola – Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas pārbūves projekta īstenošanā, atjaunojot baznīcas torņa iekštelpas, atverot durvis uz zvanu telpu, pārbūvējot kāpnes uz torņa skatu laukumu. Šādas investīcijas Valmieras vecpilsētā, Valmieras kultūrvides centrā, izceļot pilsētvidē Rīgas vārtus un citus mantojuma objektus, ir ļoti nepieciešamas, jo kultūras, arhitektūras mantojums piesaista tūristus, kas savukārt rada pozitīvu ekonomisko efektu un pieprasījumu arī pēc citiem pakalpojumiem.

Es esmu gatavs darīt visu, kas ir manos spēkos, lai paveiktu vislabāko Valmierai, nesatraukties par lietām, ko nevaru iespaidot, un lūgt Dievu, lai dod gudrību atšķirt vienu no otras. Valmiera ir manas dzimtas saknes un mājas, pilsēta, par kuru rūpēšos ar vislielāko pašaizliedzību!”