Toms Upners: Prioritāte – kultūras infrastruktūras sakārtošana un modernizācija

TOMS UPNERS – Valmieras Kultūras centra direktors. Strādājis Valmieras pilsētas pašvaldībā, veicot jaunatnes un sporta lietu speciālista pienākumus:

“Valmieru par savu pilsētu un savām mājām saucu jau vairāk nekā desmit gadus. Šeit esmu ieguvis augstāko izglītību, uzsācis darba gaitas un veidoju ģimeni. Te ir mani draugi, kolēģi un domubiedri. Te ir manējie – Tautas deju ansamblis „Gauja”.

Strādājot dažādos amatos Valmieras pilsētas pašvaldībā, esmu iepazinis darba specifiku, valsts likumdošanas prasības un iespējas īstenot iecerēto. Izvēlētais Valmieras attīstības virziens – atbalsts uzņēmējdarbībai un ražošanai, ir attaisnojies. Kultūras joma ir tieši saistīta ar iedzīvotāju labklājību, kas ietekmē kultūras patēriņu, piedāvājumu un kultūras attīstību nākotnē. Viens no nākamās četrgades mērķiem ir pašvaldības kultūras politikas stratēģijas izstrāde un ilgtermiņa mērķu definēšana, mērķtiecīgi plānojot un novirzot finansējumu konkrētu uzdevumu sasniegšanai. Prioritāšu vidū jāiekļauj mūsu pilsētai raksturīgās tradīcijas un vērtības – teātra māksla, amatiermāksla, kultūrizglītība, kā arī inovatīvie un perspektīvie virzieni, ko vēlamies attīstīt. Te redzu sadarbības iespējas ar Valmieras biznesa inkubatoru un Valmieras Attīstības aģentūru, kopā strādājot pie radošo industriju un šī sektora nozīmes akcentēšanas.

Kultūras piedāvājumu pilsētā veido visas kultūras iestādes un organizācijas kopā. Arī turpmāk mums jārūpējas par kvalitatīvu kultūras pakalpojumu piedāvājumu visām iedzīvotāju grupām, atbalstot Valmieras Drāmas teātra darbību, sadarbojoties ar kinoteātri “Gaisma”, finansējot kultūras iestāžu darbu, profesionālās mākslas koncertu un aktivitāšu norisi pilsētā. Svarīgi arī saglabāt balansu starp maksas un bezmaksas kultūras norišu piedāvājumu – radīt iespēju ikvienam, neatkarīgi no materiālā stāvokļa, baudīt augstvērtīgus pasākumus.

Viens no prioritāri risināmiem jautājumiem ir publiskās kultūras infrastruktūras sakārtošana un modernizācija. Tuvāko gadu laikā jāveic Valmieras Kultūras centra ēkas pārbūve, veidojot mūsdienīgu vidi daudzveidīgām kultūras norisēm un amatiermākslas kolektīvu darbībai. Jāatbalsta Valmieras Drāmas teātra ēkas renovācija un, ņemot vērā arvien pieaugušo nepieciešamību pēc vietas liela mēroga pasākumu rīkošanai, jāizstrādā arī skaidrs redzējums Valmieras estrādes un Atpūtas parka attīstībai.

Vēl viens aktuāls aspekts ir pilsētvides dizains un vizuālais tēls. Pilsētas līmenī nepieciešams risināt jautājumu par vienota Valmieras stila veidošanu ar mazo arhitektūras formu, skulptūru, ziedu kompozīciju un apstādījumu, labiekārtojuma un citu elementu plānveidīgu un pārdomātu izmantošanu. Estētiskai pilsētvidei nozīmīgas arī informatīvo materiālu izvietošanas iespējas pilsētā, izmantojot šim mērķim mūsdienīgus un vizuāli atbilstošus informācijas nesējus.

Dzīves gudru padomu saņēmu jau bērnībā no mammas. Mācījos 8. klasē, kad kādu dienu šķita, ka esmu apbērts ar vienā vakarā nepaveicamiem mājasdarbiem. Situācijā, kad no vecākiem gaidīju līdzi jušanu, saņēmu vien pamācošu norādījumu: “Nečīksti! Ej, dari, un tu izdarīsi!”. Tagad tas raksturo manu skatījumu uz dzīvi – nav vērts gaidīt Laimes lāci, jādara ir katram pašam. Piekrītu tiem, kuri saka, ka valmierieši ir darītāji. Mums tikai vēl aktīvāk jāstāsta citiem un jālepojas ar saviem darbiem un panākumiem. Lai to paveiktu, nepieciešams izstrādāt un īstenot spēcīgu Valmieras pilsētas mārketinga stratēģiju – plānveidīgu pilsētas piedāvājumu Latvijas un Ziemeļeiropas kontekstā, kas būtu orientēts gan uz komercdarbības interesēm, gan pilsētas ekonomisko un sociālo attīstību.

Valmierā jau izsenis ir spēcīga amatiermākslas kustība. Mūsu kolektīvi godam pārstāv savu pilsētu Dziesmu un Deju svētkos, un ir jāturpina atbalstīt kolektīvus un to vadītājus, lai arī pēc vairākām desmitgadēm Valmieras vārds šajos svētkos izskanētu tikpat pārliecinoši. Nākamajā gadā ar dažādām norisēm un pasākumiem atzīmēsim Latvijas valsts simtgadi. Valsts izveidošanā svarīga loma bija arī drosmīgiem valmieriešiem. Varam būt patiesi lepni, ka pirmais Latvijas karogs tapis tieši mūsu pilsētā. Un šodien, pateicoties mūsu bagātajai pieredzei, izcilajām personībām, sasniegumiem dažādās jomās, drosmīgiem plāniem un iecerēm, varam ar pārliecību doties pretī nākamajai simtgadei!”