Uģis Muskovs: Veselība ir viens no sabiedrības stūrakmeņiem

UĢIS MUSKOVS – SIA „Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs:

“Tikai strādājot pieredzējušu profesionāļu komandā, var sasniegt izvirzītos mērķus un nodrošināt pilsētas izaugsmi. Tā ir mana motivācija, lai pievienotos “Valmierai un Vidzemei” komandai. Uzskatu, ka manas stiprās puses ir zināšanas, spēja pārraudzīt plašu darbības lauku un objektīvi novērtēt procesus, vienlaikus protot ieklausīties cilvēkos un pieņemt atbildīgus lēmumus.

Veselība ir viens no sabiedrības stūrakmeņiem, tāpēc šim jautājumam veltīšu vislielāko uzmanību. Laikmeta problēma ir iedzīvotāju mazkustīgais dzīvesveids, arvien pieaugošais un straujais darba ritms, kas veicina veselības problēmas. Mans mērķis ir nodrošināt, ka rūpes par veselības saglabāšanu ir kā sistēma jau no agrīna vecuma, veicinot visus iespējamos preventīvos pasākumus. Nedrīkst pieļaut situāciju, ka cilvēki jau pusmūžā ir iztērējuši visu savu veselības “kapitālu” nezināšanā vai nevērībā pret sevi. Valmiera ir Latvijas Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā – tā ir vēl viena iespēja popularizēt iedzīvotājiem aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, nepieciešamību pēc iespējas vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un kustēties, kā arī lietot pilnvērtīgu uzturu. Šajā jautājumā liela loma ir ģimenei, tāpēc gan veselīga uztura, gan aktīva dzīvesveida paradumu ieaudzināšana ir mērķis, kas mums jāsasniedz. Atbalstīšu braukšanu ar velosipēdu kā prioritāro pārvietošanās līdzekli pilsētā, bērnu slidošanas un peldēšanas apmācības, tautas sporta aktivitātes un bezmaksas āra sporta nodarbības darbdienās pilsētā. Tāpat atbalstīšu ārtelpas trenažieru uzstādīšanu pilsētas mikrorajonos un aktīvā dzīvesveida infrastruktūras pilnveidi visām vecuma grupām.

Nenoliedzami nākamajos gados arvien vairāk izjutīsim demogrāfijas un iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas, tāpēc viens no uzdevumiem pilsētas un valsts līmenī ir dzimstības veicināšana un iedzīvotāju kopējā skaita palielināšana. Lai to izdarītu, mums ir jādomā par jaunu, stabilu darbavietu radīšanu reģionā, uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, pārdomātu un paredzamu nodokļu politiku valstī. Vitāli svarīgs jautājums Valmierai ir dzīvojamā fonda attīstīšana, tāpēc noteikti atbalstīšu dienesta viesnīcas būvniecību, daudzdzīvokļu īres namu tālāku attīstīšanu. Tas ļaus piesaistīt gan Vidzemes slimnīcai, gan citiem uzņēmumiem nepieciešamos speciālistus, jaunajām ģimenēm atgriezties atpakaļ dzimtajā pilsētā un iegūt atsevišķu dzīvesvietu, motivēs augstskolas absolventus palikt Valmierā.

Veselības jomā esam tieši saistīti ar valsts īstenoto politiku un finansēšanas modeli. Neskatoties uz to, strādāsim, lai attīstītu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Valmierā, pilnveidotu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu klāstu, izglītotu sabiedrību par slimību profilaksi, īpaši vērību veltot jauniešu auditorijai. Pilsētā ir jāattīsta veco ļaužu aprūpes iespējas un kvalitāte, gan aprūpes namos, gan arī nodrošinot pieejamus un mūsdienīgus mājas aprūpes pakalpojumus. Jāstrādā, lai ieviestu telemedicīnas risinājumus, kas ļaus speciālistiem sniegt konsultācijas attālināti, jomās, kur tas ir pieļaujams, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Nākamo četru gadu uzdevums ir arī uzlabot Vidzemes slimnīcas infrastruktūru, pilnībā pabeidzot slimnīcas pārbūvi un visu stacionāro nodaļu remontu, tā nodrošinot valmieriešiem pieejamu un drošu ārstniecības vidi. Nepieciešama ir arī jaunu, profesionālu speciālistu piesaiste, lai varētu attīstīt ārstniecības pakalpojumus un nodrošināt paaudžu pēctecību. Tāpēc atbalstīšu visas iniciatīvas, piemēram, Rīgas Stradiņu universitātes Jauno mediķu akadēmijas filiāli Valmieras Valsts ģimnāzijā, kas var mudināt jauniešus pievērsties medicīnas jomai, izvēloties to par savu nākotnes profesiju.

Mans moto ir “Augt un pilnveidoties!”, un es ticu, ka, kopā saliekot visas zināšanas, labās domas un darbus, mēs varam panākt šīs pilsētas zelta laikus!”