Rufina Juraša: Pašvaldībai ir būtiski ieklausīties novada cilvēkos

Vēlēšanas Burtnieku novadā

RUFINA JURAŠA, SIA “Valmiermuižas stallis” vadītāja:

“Startēt pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā, kā partijas “Valmierai un Vidzemei” kandidātei, mani motivēja cilvēki, kuri arī ir iesaistīti partijā – viņu zināšanas, pieredze, taktiskā un inovatīvā pieeja problēmu risināšanai.

Mani galvenie mērķi ir risināt novada vienmērīgu attīstību un stiprināt sadarbību starp pagastiem. Lielāka vienotība ir panākama, apvienojot katra pagasta spēkus, intereses un cits citam sniedzot atbalstu. Pašvaldībai savukārt ir būtiski ieklausīties novada cilvēkos, kuri joprojām ir saglabājuši savu entuziasmu darbā un motivāciju attīstīt novadu. Pašvaldībai jāspēj uzklausīt viņu idejas un, galvenais, nesagraut viņu motivāciju. Tam noderīgas būtu regulāras tikšanās ar novada iedzīvotāju interešu grupām – lauksaimniekiem, amatniekiem, uzņēmējiem, lai uzklausītu viņu viedokļus un mudinātu uz kopīgiem un iespējamiem problēmu risinājumiem.

Prioritāri veicamie darbi sporta un tūrisma jomā

Aicināšu vairāk iniciēt un atbalstīt sporta sacensību rīkošanu dažādās disciplīnās novadā, jo tas motivē jauniešus nodarboties ar sportu, kā arī liek novada vārdam izskanēt plašāk Latvijā. Veicināšu pašvaldību vairāk sekot līdzi novada sportistu izaugsmei un panākumiem, novērtēt viņus ar apbalvojumiem un motivēt tālākiem sasniegumiem. Esmu pārliecināta, ka jaunie un talantīgie novada sportisti Burtnieku novada vārdam vēl bieži liks izskanēt gan Latvijas, gan Eiropas un pat pasaules mērogā.

Manuprāt, ir svarīgi izveidot vienotu Burtnieku novada tēlu, kas veicinātu novada atpazīstamību un piesaistītu tūristu uzmanību. Ir nepieciešams apzināt novada esošos tūrisma resursus un veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī jāatrod risinājumi veco ēku turpmākai izmantošanai, lai radītu sakoptu un skaistu vidi.

Kādas ir Jūsu stiprās puses, zināšanas, pieredze, kas noderētu novada attīstībai?

Burtnieku novads ir īpašs ar zirgiem un zirgkopības tradīcijām. Mana darba pieredze, strādājot šajā jomā, un izglītība pedagoģijā ir cieši saistīta ar bērniem un jauniešiem. Es vēlos dalīties savā pieredzē, mācīt būt atbildīgiem un godīgiem gan pret darbu, gan saviem līdzgaitniekiem. Mana pieredze un zināšanas noderēs, sekmējot ilgtspējīgu jātnieku sporta un tūrisma attīstību Valmiermuižā un Burtnieku novadā, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, organizējot sporta un izglītības pasākumus bērniem, skolēniem un pieaugušajiem.

Es uzskatu, ka daudz svarīgāks par vietu ir tās cilvēks – ar savu ideju, drosmi, apņemšanos un entuziasmu. Cilvēks nosaka virzību un attīstību, liek būt nemitīgā kustībā.”