Agris Runcis: Jāsakārto novadā esošais dzīvojamais fonds un jārada jauns

Vēlēšanas Burtnieku novadā

AGRIS RUNCIS, SIA “MUNDURS” valdes priekšsēdētājs:

“Lai gan esmu dzimis Piebalgā, dzīvoju Burtnieku novadā jau 30 gadus, līdz ar to uzskatu sevi par īstu novadnieku un vēlos darboties tā attīstīšanā. Vērtējot partijas “Valmierai un Vidzemei” aktivitāti Valmierā, ievēroju viņu darbībā stabilitāti, rīcībspēju un prognozējamību, kā diemžēl līdz šim pietrūka Burtnieku novadā, tādēļ arī radās motivācija iesaistīties partijā.

Uzskatu, ka mana pieredze kā uzņēmējam būs vērtīga. Proti, 20 gadus darbojoties uzņēmējdarbībā, esmu sapratis, kas ir nepieciešams, lai uzņēmējam rastos vēlme veidot uzņēmumu un radīt darbavietas novada teritorijā. Tā viennozīmīgi ir infrastruktūras sakārtošana un normatīvo aktu izstrāde.

Protams, uzņēmējdarbība nav vienīgā joma, kas jāattīsta novadā. Lai Burtnieku novads sāktu savu augšupeju, ir jāveic grantēto autoceļu stāvokļa uzlabošana. Mums jārūpējas par to, lai novada iedzīvotājiem būtu ērta nokļūšana līdz visiem novada administratīvajiem centriem, kā arī no tiem tikpat ērti jāvar nokļūt līdz Valmierai.

Noteikti jāsakārto esošais dzīvojamais fonds, kā arī papildus jārada jauns, lai apturētu gados jauno nodokļu maksātāju aizplūšanu no novada. Tāpat jāpanāk Burtnieku centrā esošo graustu sakārtošanu. Jaunus cilvēkus nepievilināsim ar nesakārtotiem pagastu centriem, jārūpējas par sakoptu un vizuāli skaistu vidi.

Protams, jāturpina darbs pie Burtnieka ezera atveseļošanas plāna īstenošanas. Dzīvojot blakus Burtnieka ezeram, redzu, kā tas gadu gaitā mainās, un diemžēl ne uz to labāko pusi. Burtnieka ezeram jābūt pieejamam un interesantam ne tikai makšķerniekiem, bet arī iedzīvotājiem ar citām interesēm. Noteikti vēlos piedalīties tā radušos probēmu apzināšanā un palīdzēt rast risinājumus to novēršanai.”