Alvis Buls: Jāpilnveido senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pakalpojumi

Vēlēšanas Burtnieku novadā

ALVIS BULS, SIA “Bē-Bē” valdes priekšsēdētājs:

“Tā kā man ir vērtīgas zināšanas un pieredze būvniecībā un mājražošanā, tieši šīm divām nozarēm vēlos pievērst pastiprinātu uzmanību, jo tās, manuprāt, ir perspektīvas jomas, kur varam attīstīt Burtnieku novadu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un sekmētu loģistiku uzņēmējiem, ir jāpiestrādā pie asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanas un uzlabošanas. Pašreiz daudzviet redzu problēmas tieši ceļu uzturēšanas ziņā – ja tuvāk pilsētai viss ir vairāk vai mazāk kārtībā, tad tālāk novadā brīžiem ceļi ir neizbraucami. Kā gan mēs varam piesaistīt jaunus uzņēmējus ar šādu ceļu infrastruktūru?

Mājražošana ir strauji augoša nozare, jo pieprasījums pēc ekoloģiskās pārtikas palielinās. Varam smīkņāt, ka tā šobrīd ir modes lieta ēst vietējo produkciju, taču tas mums ir jāizmanto gudri – palīdzot zemniekiem pārdot, popularizēt viņu produkciju, mēs ne tikai sekmēsim viņu ilgtspēju, bet attīstīsim novada ekonomiku. Protams, arī kopējo veselības līmeni, kas nav mazsvarīgi. Līdz ar to iestāšos par to, lai novada izglītības iestādēs tiek piegādāta vietējo uzņēmēju ražotā pārtika.

Mēs noteikti nedrīkstam aizmirst par senioriem, kuri šo novadu ir cēluši un uzturējuši pirms mums. Viņi ir pelnījuši skaistas un kvalitatīvas vecumdienas, tādēļ uzskatu, ka ir jāpilnveido viņiem pieejamā sociālā palīdzība un pakalpojumi. Turklāt, lai šie pakalpojumi būtu ērti pieejami, ir ne tikai jāpārskata sabiedriskā transporta kursēšanas maršruts, bet arī jāplāno elastīga atlaižu sistēma. Tāpat es labprāt līdzdarbošos diskusijās par pansionāta nepieciešamību novadā.

Esmu allaž bijis optimists, tāpēc zinu, ka Burtnieku novadam ir gaiša un ilgtspējīga nākotne. Mans mīļākais teiciens: “Lai vai kādi vēji pūš, visi pūtīs pāri.”