Andris Krūzkops: Pašvaldībai ir jāveicina novada uzņēmēju sadarbība

Vēlēšanas Burtnieku novadā

ANDRIS KRŪZKOPS, SIA “Cietais Rieksts” valdes loceklis:

“Mana motivācija startēt pašvaldību vēlēšanās no partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta ir veicināt Matīšu pagasta attīstību. Uzskatu, ka pašvaldības darbā jāievēro tie paši likumi, kas biznesā – jāgarantē augsta darba kvalitāte, nepārtraukti jāattīstās un jādomā, lai būtu apmierināti klienti – novada iedzīvotāji.

Kā uzņēmējs ar lielu darba pieredzi, es uzskatu, ka pašvaldībai ir jāveicina novada uzņēmēju sadarbība. No sava uzņēmuma pieredzes zinu, ka, strādājot kopā un cits citu atbalstot – papildinot, var sasniegt ātrāku un labāku rezultātu. Turklāt ieguvēji ir visi. Šādam uzņēmējdarbības modelim ir vēl viens būtisks blakusefekts – tas rada jaunas darbavietas. Savukārt, lai būtu resurss, kas šīs darbavietas aizpilda, es iestājos par aktīvāku un lielāku pašvaldības atbalstu skolēnu nodarbinātībai vasarā. Lai veicinātu bērnu interesi par darbu, attīstītu viņos darbam nepieciešamās īpašības, zināšanas un prasmes, pašvaldības atbalsts nevar apstāties pie ierobežotajiem, šim mērķim atvēlētajiem līdzekļiem, trīs atbalsta grupām un rindas. Jāmēģina nodrošināt darbs visiem strādāt gribētājiem, motivējot arī uzņēmējus aktīvāk piedāvāt darba iespējas.

Kā nozīmīgus darbus, kas jāveic pašvaldībai nākamajā periodā, es redzu, tūrisma infrastruktūras pilnveidošanu ap Burtnieka ezeru, jo tam piemīt lielas tūrisma attīstības iespējas. Tāpat  arī jāveic lauku ceļu tīklu sakārtošana.

Nākotnē es Burtnieku novadu iztēlojos kā konkurētspējīgu un atpazīstamu  novadu  Vidzemē  un  Latvijā  ar  administratīvo centru  Burtnieku pagastā.

Esmu pārliecināts, ka “deputāts” nav lamu vārds, ja savu darbu dara godprātīgi.”