Armands Trambickis: Vēlos, lai Burtnieku novads būtu attīstīts un sakopts

Vēlēšanas Burtnieku novadā

ARMANDS TRAMBICKIS, Valmieras Kultūras centra skaņas tehniķis:

“Burtnieku novads man ir īpašs, jo esmu šeit dzimis. Līdz ar to gribu, lai Burtnieku novads būtu attīstīts un sakopts. Vēlos, lai te būtu labāk! Droši varu teikt, ka esmu novada patriots.

Kā saredzat Burtnieku novadu nākotnē?

Pēc pieciem, desmit gadiem novads būs sakoptāks un tīrāks. Ceru, ka kļūsim saimnieciskāki un sakopsim paši savas sētas, lai varam lepoties ar savu novadu. Pašvaldībai savukārt jādomā, kā iedzīvotājus motivēt to darīt.

Noteikti vēl būs kāds labs objekts uzcelts. Atceramies, cik neticīgi un skeptiski daudzi bija par Aigara Ruņģa ieceri celt alus darītavu, tāpat par ideju celt bērnudārzu. Bet, lūk, kur tie ir! Un cepuri nost, ka uzcēla, darīja un īstenoja idejas!

Kādi, Jūsuprāt, būtu prioritāri veicamie darbi novadā?

Esmu zinošs tieši kultūras jomā, ar 40 gadu darba pieredzi Valmieras Kultūras centrā. Man patīk tas, ko daru, un kultūra ir nozare, ko es pārzinu. Šajā jomā novadā ir daudz ko darīt, uz ko tiekties. Ļoti priecē, ka Ēvelē ir atjaunots tautas nams, apstiprināta arī jaunā Matīšu Kultūras nama atjaunošana. Nedrīkstētu būt tā, ka no lielajiem finanšu ieguldījumiem, ko prasījusi šo ieceru realizācija, jācieš pasākumu kvalitātei, jo vairs nevaram atļauties uzaicināt lielākus, pazīstamākus māksliniekus. Tāpat jāanalizē, vai cilvēki apmeklē attiecīgo pasākumu, kāpēc neapmeklē. Pasākumam nav jēgas, ja nav iedzīvotāju atsaucības. Vajadzētu pārskatīt finanšu resursus un pasākumu skaitu, jo viens kvalitatīvs, labi apmeklēts kultūras pasākums iedzīvotājiem ir lielāks ieguvums nekā vairāki, kas ir vāji apmeklēti.

Mums ir ļoti labi pašdarbnieku kolektīvi – dejotāji, dziedātāji. Prieks, ka cilvēki nāk un darbojas. Jo īpaši gribu uzteikt senioru vokālo ansambli “Dziesmotā senatne” un jauniešu deju kolektīvu “Sadancis”. Protams, lepojos arī ar pārējiem novada kolektīviem. Jācer, ka atjaunotās telpas veicinās iedzīvotāju aktīvāku iesaisti pašdarbības kolektīvos.”