Elvis Skrastiņš: Efektīvāk jāizmanto finanšu resursi

Vēlēšanas Burtnieku novadā ELVIS SKRASTIŅŠ, SIA “Prototype Manufacturing” loģistikas direktors: “Burtnieku novads ir manas mājas. Šī ir vieta, kur dzīvoju un strādāju, vieta, kur redzu savu dzīvi un nākotni, tāpēc vēlos palīdzēt novadam attīstīties. Raugoties nākotnē, saskatu Burtnieku novadu kā modernu pašvaldību, kas tiks minēta kā pozitīvais piemērs ne tikai Vidzemes, bet arī Latvijas mērogā. Tā būs vieta, kur ērti un droši jutīsies jebkurš novada iedzīvotājs. Uzskatu, ka to mēs varam panākt, veiksmīgi strādājot un sadarbojoties ar vienu no Latvijas biznesa centriem – Valmieru. Mūsu novada attīstības ātrums ievērojami pieaugs, un tas attiecīgi ļaus Burtnieku novadam pierādīt sevi kā pievilcīgu vietu jauniem uzņēmumiem un investīcijām, kas tālāk, līdztekus atbildīgai sociālo un finanšu programmas īstenošanai, uzlabos novada iedzīvotāju dzīves līmeni. Kas, Jūsuprāt, primāri jārisina Burtnieku novadā? Pirmkārt, ir jāveido veiksmīgāka sadarbība gan ar novada iedzīvotājiem, gan ar citu novadu un pilsētu pašvaldībām. Ir jāsaprot, ka tikai kopīgi strādājot un risinot aktuālas problēmas ir iespējama ilgtspējīga novada attīstība. Otrkārt, ir jāveido atklāts un caurspīdīgs novada pārvaldes darbs. Būtiski, lai jebkurš iedzīvotājs var iepazīties ar novada pašvaldības lēmumiem un uzdot interesējošus jautājums. Treškārt, ir efektīvāk jāizmanto jau esošie finanšu resursi, kā arī jādomā par papildu finansējuma piesaisti novada attīstībai, proti, aktīvāk jāizmanto Eiropas Savienības fondu sniegtās iespējas. Ceturtkārt, infrastruktūras plānveidīga attīstīšana. Loģistikas sfērā primārais ir novada autoceļu uzturēšana un uzlabošana. Sakārtota autoceļu infrastruktūra ir būtisks aspekts iedzīvotāju ikdienas ērtību uzlabošanai, kā arī pamats stabilai ekonomiskajai izaugsmei. Ne mazāk svarīgi ir uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību novada iedzīvotājiem. Šie abi faktori uzlabos gan novada sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, gan sekmēs uzņēmējdarbības attīstību. Tā kā pats strādāju Latvijas – Somijas kopuzņēmumā un esmu atbildīgs par loģistikas un transporta risinājumiem, saprotu, cik nozīmīga ir sakārtota transporta sistēma. Esmu guvis vērtīgu pieredzi Somijā un redzējis, kā tur tiek risinātas transporta problēmas, un šos risinājumus esmu gatavs ieviest arī pie mums. Burtnieku novadu man īpašu padara tā iedzīvotāji – uzņēmīgi, mērķtiecīgi, ar savu redzējumu par novadu un tā izaugsmi. Iedzīvotāji ir Burtnieku novada “asinsrite”, kas nemainīgi virzās uz priekšu, nebaidoties pieņemt drosmīgus lēmumus un nepadoties grūtību priekšā.”