Ervīns Broks: Jāizveido stabila un vienota komanda, kam pirmajā vietā ir novada attīstības veicināšana

Vēlēšanas Burtnieku novadā

ERVĪNS BROKS, SIA “Vidzemes logi” valdes priekšsēdētājs:

“Burtnieku novads ir manas mājas, un, kā jau ikviens cilvēks, arī es savās mājās vēlos justies droši, ērti, patīkami. Burtnieku novads ir diezgan sakopts, taču vēl ir daudz mērķu, ko sasniegt, daudz problēmu, ko risināt. Tādēļ es labprāt vēlos dalīties savā pieredzē, zināšanās, sniegt ierosinājumus, lai galu galā ieguvēji būtu iedzīvotāji – pārtikuši, ar kvalitatīvu dzīvi, laimīgi savā novadā. Ar savu piemēru ceru iesaistīt novada attīstības veicināšanā arī citus uzņēmējus un novada iedzīvotājus, jo kopā darbojoties mērķi ir daudz vieglāk sasniegt.

Kādi jautājumi, Jūsuprāt, ir jārisina Burtnieku novadā?

Pirmkārt, jāizveido stabila un vienota komanda, kam pirmajā vietā ir novada attīstības veicināšana, nevis savstarpējo nesaskaņu risināšana. Jānoliek malā savas ambīcijas un jāsaprot, kāpēc šeit esam. Nedrīkst pievilt vēlētāju uzticību, kas diemžēl Latvijā ir iedragāta daudzu politiķu negodprātīgas rīcības dēļ. Uzskatu, ka partijas “Valmierai un Vidzemei” pieredze Valmieras pilsētas attīstības veicināšanā noteikti noderēs arī Burtnieku novadā. Skatoties uz pilsētas ekonomisko augšupeju, nav jāšaubās, ka šīs partijas darbi “runā” skaļāk par solījumiem.

Akcentējot problēmjautājumus, es iestāšos par to, lai vairāk tiek izmantots Burtnieka ezera potenciāls ne tikai makšķerēšanai, bet arī sportam un atpūtai. Jānovērš tā aizaugšana, jo ezers ir mūsu “dabas pērle” – par to mums visiem kopā jārūpējas. Protams, arī jāveicina kvalitatīva dzīvojamā fonda izveide un pašreizējās infrastruktūras attīstīšana, lai noturētu esošos novadniekus un piesaistītu arvien jaunus iedzīvotājus. To varēs panākt, piešķirot līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes novērtēšanai, pagalmu labiekārtošanai un bērnu rotaļu laukumu izveidei. Noteikti jāmeklē iespējas sadarbībai ar Valmieras pilsētas pašvaldības policiju, lai veicinātu drošību novadā. Tāpat jādomā par ielu apgaismojuma tīkla un sabiedriskā transporta maršrutu plānveidīgu pilnveidošanu.

Burtnieku novadā ir iespējama strauja izaugsme, ja būs uzņēmējdarbību veicinoši apstākļi un attīstīta infrastruktūra. Mums ir jāatbalsta un jāpopularizē vietējie ražotāji, tādējādi aizsargājot vietējo tirgu – lai samaksātā nauda nevis aizplūstu uz ārzemēm, bet paliktu Latvijā, vēl labāk, ja tieši Burtnieku novadā. Ticu, ka mums tas var izdoties un Burtnieku novads kļūs par spēcīgu piemēru citiem Latvijas novadiem!”