Inese Ozola: Bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs jāizmanto novada lauksaimnieku saražotā produkcija

Vēlēšanas Burtnieku novadā

INESE OZOLA, ZS “Paukšēni” īpašniece:

“Lauku teritorijās lauksaimniecība ir ļoti nozīmīgs uzņēmējdarbības veids – tiek ražota produkcija, sakoptas plašas teritorijas, radītas darbavietas, maksāti nodokļi. Arī lauksaimniekiem, tāpat kā jebkuram ražošanas uzņēmumam, produkcijas realizācijai, izejvielu piegādē, lauku apsaimniekošanā ļoti būtiska ir sakārtota un labi uzturēta ceļu infrastruktūra. Jebkuram uzņēmumam, kas savā darbībā izmanto smago tehniku, ir būtiski, lai transporta masas ierobežojumi uz ceļiem būtu pēc iespējas īsāki vai nebūtu nemaz. Par šādu atbalstu lauksaimniecības uzņēmumiem ir jādomā pašvaldībai, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu grants ceļu asfaltēšanai.

Pašvaldībai ir jāveicina iedzīvotāju noturēšana lauku teritorijās, kā arī jāsekmē jaunu cilvēku piesaiste, jo lauksaimnieki saskaras ar kvalificēta darbaspēka trūkumu tādās jomās kā veterinārija un agronomija. Trūkst pat traktoristu, kuri var strādāt ar modernu tehniku. Tāpat jāveicina lauku jauniešu interese par uzņēmējdarbību laukos.

Būtu lieliski, ja novada izglītības iestādēs bērnu ēdināšanai tiktu izmantota novada lauksaimnieku saražotā produkcija, tāpēc vairāk jāatbalsta novadā saražoto produktu  popularizēšana un tirdzniecības vietu izveide.

Tāpat pašvaldība varētu stiprināt novada lauksaimnieku sadarbību, veicinot kopīgu projektu īstenošanu. Turklāt līdz šim no pašvaldības puses nav bijusi motivējoša nekustamā īpašuma nodokļu politika. Piemēram, ražojošajiem uzņēmējiem varētu būt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Lauksaimnieks – ražotājs maksā tādu pašu nekustamā īpašuma nodokļa likmi kā neapsaimniekoto teritoriju īpašnieki.

Burtnieku novadā vairākās paaudzēs ir dzīvojuši mani senči gan no tēva, gan mātes puses, un tagad šeit ir arī manas ģimenes mājas. Mūsu novada priekšrocība ir vide, kas daudzviet jāsakopj un jāizmanto tūrisma un atpūtas piedāvājumu veidošanā. Savukārt es pati esmu dzimusi un augusi pilsētā – Valmierā, un man ir iespēja salīdzināt. Prieks par sakopto pilsētu un attīstību, ir jūtams, ka pilsētai ir saimnieks. Tāpēc domāju, ka arī Burtnieku novadā ir nepieciešams politiskais spēks ar pozitīvu pieredzi.”