Jānis Baiks: Valmiera augs un attīstīsies gudri

“Valmiera kļūs par spēcīgu reģionālo centru un partneri, kas spēj piesaistīt zināšanu, finanšu un cilvēkresursus un kas veido sadarbības tīklu Vidzemes, nacionālā un starptautiskā līmenī. Pilsētu, kura ir droša un dinamiska,” ar tādu pārliecību pilsētu vada partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs un pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Tieši ar šādiem nākotnes uzstādījumiem ir veidota arī partijas programma, par tās centrālo vērtību izvirzot valmieriešus un viņu labklājību. Programmas prioritātes ir attīstīta uzņēmējdarbības vide, izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība, inovatīva un vieda attīstība, droša un ģimenēm draudzīga pilsēta. Var teikt, ka katrs izvirzītais mērķis ir virsraksts darbu plāniem nākamajiem gadiem un apliecinājums tam, ka partijai rūp Valmieras pilsētas nākotne daudzās desmitgadēs uz priekšu.

Kādu Jūs redzat Valmieru pēc 5 -7 gadiem?

Pilsētas uzņemtais kurss jau ir ierakstīts Attīstības stratēģijā. Valmiera būs dinamiska, „zaļa” pilsēta, kurā ģimenes visās paaudzēs jūtas harmoniski un droši, var sasniegt savus mērķus un sevi pilnveidot. Vēlamies, lai ikviens valmierietis jūtas piederīgs savai pilsētai un ar to lepojas.

Jaunajām ģimenēm, augstskolu absolventiem, uzņēmējiem un strādājošajiem droši varu teikt, ka pēc četriem gadiem pilsētā būs vairāki daudzdzīvokļu īres nami, kas dos iespēju Valmieru izvēlēties kā labāko dzīves un darba vietu. Pilsētā pakāpeniski pieaugs iedzīvotāju skaits, saglabāsies tā pozitīvā dunoņa, kas ļauj teikt: “Valmierā viss notiek!” Šeit tiks stiprinātas sporta un kultūras tradīcijas, kaldināti jauni talanti. Valmieriešiem un pilsētas viesiem būs pieejams jaunais peldbaseins, pārbūvētais Jāņa Daliņa stadions, pilsētā tiks nodrošinātas pilnvērtīgas treniņu iespējas gan esošajiem un topošajiem sportistiem, gan amatieriem, tādējādi stiprinot arī tautas sporta kustību. Savukārt kultūras un mākslas cienītāji dažādus koncertus un uzvedumus varēs vērot atjaunotajā Kultūras centrā, kas būs ne tikai papildinājums pilsētas arhitektūrā, bet arī iedvesmas vieta radošām personībām. Cienot vēsturisko mantojumu, būs veikti darbi Valmieras pils restaurēšanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm, izveidojot mūsdienīgu Valmieras kultūrvides centru. Tajā ikviens interesents, Valmieras un apkārtējo novadu skolu audzēkņi varēs izzināt pilsētas vēsturi, pils un Hanzas laiku stāstu interaktīvā veidā.

Lai stiprinātu mūsu „dzinējspēku” – uzņēmējdarbību, tiks ieguldīti miljoni uzņēmējiem tik nepieciešamās infrastruktūras attīstībā. Būs pilnveidotas industriālās teritorijas, kas veicinās investoru piesaisti, ražošanas attīstību un jaunu darbavietu rašanos. Es ticu, ka mēs gudri pratīsim izmantot katras situācijas sniegtās iespējas. Līdz 2020.gadam pilsētā tiks īstenoti projekti vairāk nekā 27 miljonu eiro apmērā, ieguldot Eiropas Savienības fondu un pašvaldības līdzekļus. Tās būs investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūrai, satiksmes infrastruktūrai, piemēram, Cempu ielai, L.Paegles ielas turpinājumam, savienojumam ar apvedceļu, energoefektivitātes pasākumiem, izglītības iestādēm, kultūras mantojuma saglabāšanai, videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādei, sociālajai jomai, veselībai, kā arī citiem projektiem, kas kopumā sniegs pozitīvu pilsētas „izrāvienu”.

Jau tagad esam daudz ieguldījuši infrastruktūras sakārtošanā, piemēram, komunikāciju izbūvē, ēku siltināšanā, ielu un ietvju rekonstrukcijā, energoefektīvā apgaismojumā. Šie darbi turpināsies. Tāpat domāsim par autotransporta novietošanas organizāciju un satiksmes kustības regulēšanu nedēļas nogalēs, kad pilsētā sabrauc daudzi apkārtējo novadu iedzīvotāji. Jāuzsver, ka līdz šim paveiktais ir daudzu gadu pārdomāta un pamatīga darba rezultāts, jo, tikai sakārtojot primāri nepieciešamās lietas, varam pievērsties arī virsvērtību sniedzošiem projektiem.

Reģiona iedzīvotājiem, senioriem, topošajiem vecākiem un bērniem Valmiera augs arī kā kvalitatīvu un pieejamu medicīnisko pakalpojumu centrs. Vidzemes slimnīcā tiks ieguldīti vairāki miljoni eiro, lai pilnībā atjaunotu un modernizētu ārstniecības iestādi. Tāpat paplašināsim iespējas ģimenēm atpūsties brīvā dabā – izvietosim āra trenažierus, veidosim jaunus veloceliņus un pastaigu vietas. Rūpēsimies par mūsu senioriem, piedāvājot dažādus pakalpojumus un atvieglojumus. Īpaši atbalstīsim jaunās ģimenes un vecākus, sociāli mazaizsargātās grupas, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Pedagogiem un izglītības jomā strādājošajiem varu solīt, ka ar dubultu jaudu strādāsim, lai nodrošinātu kompetencēs balstītās apmācības ieviešanu mūsu izglītības iestādēs, lai celtu Valmieras izglītības iestāžu konkurētspēju, atbalstītu un motivētu pedagogus, iestāžu vadītājus un piesaistītu audzēkņus no visas Vidzemes. Izglītības kvalitātei ir jābūt vienai no mūsu konkurētspējas priekšrocībām, tāpēc centīsimies piesaistīt motivētus pedagogus un nodrošināt, ka nepārtraukti paplašinām savu redzesloku, ejam talantīgās domāšanas virzienā un līdzi laikam, protam saskatīt un attīstīt talantus. Šim uzdevumam nepieciešami arī spēcīgi izglītības iestāžu vadītāji, kuri savas komandas spēs saliedēt, vadīt un iedvesmot. Investīcijas vairāk nekā 4,9 miljonu eiro apmērā ir paredzētas arī mācību vides un izglītības iestāžu modernizācijai. Tāpat pilnveidosim iespējas izvēlēties darba vidē balstītās apmācību programmas, veidojot ciešu saikni starp skolās sniegtajām zināšanām un uzņēmējiem nepieciešamajām kompetencēm un prasmēm. Un tie nav tikai tukši vārdi. Es patiesi ticu, ka, strādājot saliedētā komandā, daloties zināšanās, mēs spējam to paveikt!

Ceru, ka jau tuvākajos gados Valmieru varēs dēvēt par „viedo pilsētu”. Lai to sasniegtu, apņemamies veidot daudz intensīvāku un ciešāku komunikāciju ar pilsētas iedzīvotājiem, gan klātienē, gan arī, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Plānojam iesaistīt ikvienu pilsētas ikdienā un nākotnes plānošanā, lai visi mēs zinātu, ko un kāpēc darām, kādas ir pilsētas prioritātes un kādi vēlamies būt. Viens no mehānismiem, kā to paveikt, būs mobilā lietotne “Mana Valmiera”. Uzskatu, ka mēs esam pakalpojumu sniedzēji saviem iedzīvotājiem un mums ir jānodrošina vislabākais iespējamais serviss valmieriešiem.

Vai izdodas veidot dialogu ar iedzīvotājiem?

Pilsēta nevarēs attīstīties, ja iedzīvotāji un pašvaldība neskatīsies vienā virzienā, ja deputāti neuzticēsies viens otram, ķīvēsies vai liks sprunguļus riteņos. Mērķim ir jābūt vienam – stiprināt pilsētu un veidot labākus apstākļus, pārticību tās iedzīvotājiem. Mums ir paveicies, ka valmierieši ir savas pilsētas patrioti, līdz ar to arī stingrākie „darba devēji” pašvaldībai. Liela daļa iedzīvotāju ir sabiedriski aktīvi un tik tiešām rūpējas par pilsētu kā labi saimnieki, sniedz norādes par to, kas jānovērš vai jāsakārto, savureiz dod padomus, kā to vajadzētu paveikt. Ikdienas sarunas ar iedzīvotājiem veikalā, uz ielas vai pasākumos man nepārtraukti atgādina, ka būt domes priekšsēdētājam un rūpēties par pilsētas attīstību ir liela atbildība un iedzīvotāju sniegtā uzticība ir jāpierāda ar darbiem katru dienu. To daru ar maksimālu atdevi un pēc vislabākās sirdsapziņas. Ir skaidrs, ka dažkārt viedokļi nesakritīs un būs jāmeklē zelta vidusceļš, jāpieņem kāds ne tik populārs lēmums, bet arī tas ir nepieciešams attīstībai.

Kādi ir lielākie izaicinājumi, kas sagaida pilsētu?

Valstī plānotās reformas vairākās jomās nenoliedzami ietekmēs pašvaldības darbību, pieejamos finanšu resursus un tālāk jau pilsētas attīstības jautājumus. Šobrīd procesā ir nodokļu reforma, kurā paredzēts samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli algota darba ienākumam, kas savukārt samazinās valsts un pašvaldības budžetā pieejamos līdzekļus, jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir galvenais pašvaldības nodokļu ieņēmumu avots. Jautājums, kā ieņēmumu kritums tiks kompensēts pašvaldībām? Protams, pozitīvi vērtēju, ka samazinās nodokļi darba ņēmējiem, bet vai citu nodokļu palielinājums “nenoēdīs” prognozētos ieguvumus iedzīvotājiem? Tāpat reformas sociālajā jomā, veselības aprūpē un izglītībā, kā arī plāni reģionālajā reformā – tās visas ir jomas, kur jārod līdzsvars starp pašvaldībai uzliktajiem jaunajiem pienākumiem, funkcijām un pieejamajiem finanšu resursiem. Valsts nedrīkst skatīties šauri, pa vienas ministrijas “lodziņu”, bet ir jāraugās kompleksi – kā viens lēmums ietekmē nākamo, kā tas tālāk atsaucas uz reģioniem, kādus signālus pieņemtie lēmumi dod mūsu lielajiem un mazajiem uzņēmumiem, potenciālajiem investoriem, iedzīvotājiem. Izaicinājums būs katru centu ieguldīt ar maksimālu atdevi, gudri saplānot darāmos darbus, veidot stipru izpildvaras komandu un nepieļaut, ka jāatliek pilsētas attīstības plāni. Tāpēc ir svarīgi, lai pilsētā, kura ir valstij līdzvērtīgs un uzticams sarunu partneris, būtu spēcīga, vienota un zinoša deputātu komanda, kura pārzina pašvaldības darba procesu un kārtību. Šis ir laiks, lai ieguldītu gadiem krāto pieredzi un kompetences, nevis ietu ābečniekos. Ja salīdzina pašvaldību ar kuģi, tad uzņemtais kurss ir stingri jātur, pārlaižot vētras un bezvēju.

Kāpēc valmieriešiem būtu jāpiedalās pašvaldību vēlēšanās?

Tā ir atbildība par savu dzīvi, pilsētu, kurā dzīvojam, pilsoniskā aktivitāte un Satversmē doto tiesību izmantošana. Otrkārt, tā ir līdzdalība lēmumu pieņemšanā par Valmieras rītdienu, vērtējums paveiktajam un jauns uzticības mandāts vadīt pilsētu. Man Valmiera ir īpaša vērtība. Tāpēc leposimies ar to, gudri pārvaldīsim un iesim ceļu, kas nes labāku dzīvošanu un pārticību valmieriešiem!