Īres nami – viena no pieredzēm, ar ko vēlamies dalīties

Uz jautājumiem atbild partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Valmiera ir viena no Vidzemes pilsētām, kas šobrīd piedzīvo strauju attīstību. Reaģējot uz ekonomikas izaugsmi, esat sākuši arī palielināt dzīvojamo fondu ar īres dzīvokļiem – kādā statusā šobrīd ir īres namu būvniecība? Vai jaunajiem speciālistiem būs, kur dzīvot?

Šī gada 7.jūnijā ekspluatācijā tika nodoti divi īres nami, kuros ir pieejami 150 dzīvokļi, šobrīd norisinās izsoles par īres tiesību iegūšanu. Vairāk nekā 100 dzīvokļu jau ir izīrēti, daļa jau ir apdzīvoti.
Tā kā bezdarbs Valmierā ir 3% robežās, darbinieku piesaiste uzņēmumiem ir liels izaicinājums, jo darbavietu skaits Valmierā ir lielāks nekā darbspējīgo iedzīvotāju. Valmierā ik dienu uz darbu iebrauc ap 7000 cilvēku. Pašvaldības uzdevums ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, tai skaitā reaģēt uz piedāvājuma nepietiekamību īres dzīvokļu tirgū.
Pērn veiktajā aptaujā 54% uzņēmēju norādīja, ka pašvaldības pienākums uzņēmējdarbības vides attīstīšanā ir cilvēkresursu piesaiste pilsētai. 48% uzņēmēju uzskata, ka attīstību kavējošais faktors ir nespēja darbiniekus nodrošināt ar mājokli. Šis pētījums vēlreiz apliecināja, ka pašvaldības lēmums par īres namu būvniecību, ko veic tās kapitālsabiedrība un kas tiek īstenots pirmo reizi Latvijā, ir pareizs. Risks ir attaisnojies, tāpēc dome ir lēmusi par vēl četru jaunu daudzdzīvokļu īres namu būvniecību.

Ko no Valmieras varētu mācīties pārējā Vidzeme? Kas ir tās stiprās puses? Kādai jābūt Vidzemes attīstībai?

Ir jāveicina jaunu uzņēmumu ienākšana pilsētā, esošo uzņēmumu attīstība, jaunu darbavietu radīšana. Ja labi būs biznesam, naudas pietiks visam. Ir jārada labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbībai, gan nodrošinot cilvēkresursus, iespēju mācīties un pārkvalificēties, gan sakārtojot un nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru. To uzskatām par svarīgāko dzinējspēku pilsētas attīstībā. Uzskatu, ka valstiskā līmenī ir jāstiprina reģioni un jāparedz īpaši atbalsta mehānismi uzņēmējdarbības veicināšanai ārpus Rīgas. Svarīga ir reģionu līdzsvarota attīstība.
Ko no mums varētu mācīties? Būt drosmīgiem lēmumu pieņemšanā, ar pārliecību virzoties uz priekšu, riskējot, ja nepieciešams.

Kāpēc bija vajadzīga Jaunā Vienotība? Kāda loma šajā partiju apvienībā ir reģionu partijām? Vai nepastāv bažas, ka tomēr pirmajā vietā tiks liktas galvaspilsētas intereses?

Partija “Vienotība” ir partijas “Valmierai un Vidzemei” sadarbības partneris, kopā esam panākuši vairāku pilsētai svarīgu jautājumu atrisināšanu, finansējuma piesaisti infrastruktūras attīstībai, ko var novērtēt ikviens iedzīvotājs. Tagad sadarbība ir pāraugusi citā kvalitātē. Turpināsim veicināt reģionu attīstību un stiprināšanu. Mūsu mērķi un uzdevumi sakrīt, tie vērsti uz iedzīvotāju labklājības celšanu un uz ilgtspējīgu un pārdomātu ilgtermiņa attīstību.

Kas, Jūsuprāt, ir pats būtiskākais Jaunās Vienotības vēlēšanu programmā, kas atšķir Jauno Vienotību no citām partijām?

Partiju apvienības “Jaunā Vienotība” programmas galvenais mērķis ir radīt apstākļus, lai vidējā alga Latvijā sasniegtu 1500 EUR. Tā sasniegšanai izvirzītas piecas galvenās prioritātes: izglītība, veselība, drošība, taisnīgums un algas.
Vēl iepriekšējās vēlēšanās startējāt plecu pie pleca ar Inesi Boķi, taču tagad viņš ir mainījis politiskās krāsas. Kā vērtējat citu politisko partiju piedāvājumu? Kā būs sastrādāties ar politiskajiem staigātājiem?
Kopā ar Inesi Boķi gadu gaitā esam paveikuši ļoti daudz gan Valmieras iedzīvotāju labā, gan kopējās labklājības veicināšanā Vidzemē. Mēs cienām viņa personīgo lēmumu. Svarīgi paturēt prātā, ka darbojamies savu iedzīvotāju interesēs, ir jāstrādā kopā ar līdzīgi domājošiem politiskajiem spēkiem, lai sasniegtu noteiktos mērķus.

Kas ir jūsu prioritātes no Jaunās Vienotības 13.Saeimas vēlēšanu programmas?

Tikai 2% dzīvojamā fonda ir uzbūvēts kopš 1990.gada. Turklāt tas ir ļoti novecojis. Ģimenes grib dzīvot labākos apstākļos, mums jāstrādā, lai šāda iespēja būtu reģionos. Tāpēc vēlamies, lai mūsu pieredzi īres namu būvniecībā pārņemtu arī citi un īres namu būvniecība tiktu atbalstīta valstiskā līmenī, piešķirot līdzfinansējumu. Tāpat ir jāstiprina uzņēmējdarbība, kas tālāk ir teicams “motors” pārējo nozaru darbināšanai. Protams, vēlētos uzsvērt veselības aprūpi – katram cilvēkam jānodrošina bezmaksas ikgadēja veselības profilakse. Tas ir mūsu priekšlikums, kas ir iekļauts arī programmā, pie kura īstenošanas aktīvi strādāsim.

Iedomājaties, ir pienācis 2018.gada 7.oktobra rīts. Kāds tas ir?

Es ceru, ka iedzīvotāji būs devušies uz vēlēšanām un izdarījuši tādu izvēli, kas ir labākā pašu un bērnu nākotnei. Latvijas iedzīvotājiem ir jāsajūt uzlabojumi savā ikdienas dzīvē. Vienlaikus svarīgi, ka Latvija saglabā eiropeisko attīstības virzienu. Mūsu prioritāte ir attīstība reģionos, līdzsvarojot ekonomiskās, sociālās, kultūras un vides intereses.