Alvis Buls: Jāpilnveido senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pakalpojumi

Vēlēšanas Burtnieku novadā ALVIS BULS, SIA “Bē-Bē” valdes priekšsēdētājs: “Tā kā man ir vērtīgas zināšanas un pieredze būvniecībā un mājražošanā, tieši šīm divām nozarēm vēlos pievērst pastiprinātu uzmanību, jo tās, manuprāt, ir perspektīvas jomas, kur varam attīstīt Burtnieku novadu. Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un sekmētu loģistiku uzņēmējiem, ir jāpiestrādā […]

Ervīns Broks: Jāizveido stabila un vienota komanda, kam pirmajā vietā ir novada attīstības veicināšana

Vēlēšanas Burtnieku novadā ERVĪNS BROKS, SIA “Vidzemes logi” valdes priekšsēdētājs: “Burtnieku novads ir manas mājas, un, kā jau ikviens cilvēks, arī es savās mājās vēlos justies droši, ērti, patīkami. Burtnieku novads ir diezgan sakopts, taču vēl ir daudz mērķu, ko sasniegt, daudz problēmu, ko risināt. Tādēļ es labprāt vēlos dalīties […]

Solījām un paveicām: Sociālā un fiziskā drošība.

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ DROŠĪBA Solījām: Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu iedzīvotājiem. Paveicām: – Esam pilnveidojuši sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu iedzīvotājiem, nodrošinot: brīvpusdienas skolu audzēkņiem, uzturmaksu atlaides pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, bērna piedzimšanas pabalstu, braukšanas maksu atvieglojumus, sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, […]

Alvis Viļums: Primārā problēma ir darbavietu trūkums novada teritorijā

Vēlēšanas Burtnieku novadā ALVIS VIĻUMS, SIA “K.A.M. Auto” valdes loceklis: “Kā jau visiem šī saraksta kandidātiem, Burtnieku novads ir mana un manas ģimenes dzīvesvieta, līdz ar to tas ir liels gods, ka tiek sniegta iespēja strādāt novada attīstības labā. Jāsaka godīgi – dzirdot to, kas notiek Burtnieku novadā, nevarēju vairs palikt […]

Simona Šmidte: Vēlos lauzt barjeras starp jauniešiem un deputātiem

Vēlēšanas Burtnieku novadā SIMONA ŠMIDTE, Valmieras Viestura vidusskolas skolniece: “Esmu aktīva jauniete, dzīvoju Burtnieku novada Valmieras pagastā, un mani no Valmieras pilsētas šķir vien pāris metru. Redzot pilsētas attīstības līmeni un plašo iespēju klāstu savai izaugsmei, sapratu, ka vēlos iesaistīties ne vien pati, bet iedvesmot arī citus jauniešus tālākai darbībai. […]

Agris Runcis: Jāsakārto novadā esošais dzīvojamais fonds un jārada jauns

Vēlēšanas Burtnieku novadā AGRIS RUNCIS, SIA “MUNDURS” valdes priekšsēdētājs: “Lai gan esmu dzimis Piebalgā, dzīvoju Burtnieku novadā jau 30 gadus, līdz ar to uzskatu sevi par īstu novadnieku un vēlos darboties tā attīstīšanā. Vērtējot partijas “Valmierai un Vidzemei” aktivitāti Valmierā, ievēroju viņu darbībā stabilitāti, rīcībspēju un prognozējamību, kā diemžēl līdz […]

Raivis Busulis-Veinšteins: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana nav iespējama bez sakārtotas vides

Vēlēšanas Burtnieku novadā RAIVIS BUSULIS-VEINŠTEINS, SIA “Valmieras Namsaimnieks” sanitārtehnikas būvinženieris: “Kopš bērnības esmu saistīts ar Burtnieku novadu. Tās ir manas senču mājas, mana ikdiena un vieta, kur smelties spēku. Tā ir vieta, kur novada iedzīvotājiem dzīvot un atpūsties. Vieta, kur uzņēmējiem attīstīties. Man ir izteikta vēlme mainīties pašam un mainīt […]

Lauris Ceļš: Kvalitatīva ceļu infrastruktūra ir pamats teritorijas attīstībai

Vēlēšanas Burtnieku novadā LAURIS CEĻŠ, SIA “Lumina” direktors: 20 gadus esmu bijis saistīts ar sportu un uzņēmējdarbību, un šī pieredze man ir devusi nepieciešamās rakstura īpašības, lai es neatkāptos no iecerētā un sasniegtu gan mazus, gan lielus mērķus. Esmu gatavs izzināt jebkuru jomu – vai tas būtu sports vai uzņēmējdarbības […]

Elvis Skrastiņš: Efektīvāk jāizmanto finanšu resursi

Vēlēšanas Burtnieku novadā ELVIS SKRASTIŅŠ, SIA “Prototype Manufacturing” loģistikas direktors: “Burtnieku novads ir manas mājas. Šī ir vieta, kur dzīvoju un strādāju, vieta, kur redzu savu dzīvi un nākotni, tāpēc vēlos palīdzēt novadam attīstīties. Raugoties nākotnē, saskatu Burtnieku novadu kā modernu pašvaldību, kas tiks minēta kā pozitīvais piemērs ne tikai […]

Māris Zariņš: Gribu, lai pašvaldība sāktu strādāt cilvēkiem

Vēlēšanas Burtnieku novadā MĀRIS ZARIŅŠ, pensionārs: Nosauciet, lūdzu, problēmas, kas, Jūsuprāt, būtu jārisina Burtnieku novadā! Gaidāmajās vēlēšanās Burtnieku novadā “startēs” deviņi saraksti. Jāsaprot, ka deputātu sastāvu veidos dažādu partiju pārstāvji. Manuprāt, pirmais uzdevums ir visiem vienoties par kopīgu, noteiktu rīcības plānu, jo, protams, domas un mērķi būs atšķirīgi. Jānosaka prioritātes, […]