Māris Zariņš: Gribu, lai pašvaldība sāktu strādāt cilvēkiem

Vēlēšanas Burtnieku novadā MĀRIS ZARIŅŠ, pensionārs: Nosauciet, lūdzu, problēmas, kas, Jūsuprāt, būtu jārisina Burtnieku novadā! Gaidāmajās vēlēšanās Burtnieku novadā “startēs” deviņi saraksti. Jāsaprot, ka deputātu sastāvu veidos dažādu partiju pārstāvji. Manuprāt, pirmais uzdevums ir visiem vienoties par kopīgu, noteiktu rīcības plānu, jo, protams, domas un mērķi būs atšķirīgi. Jānosaka prioritātes, […]

Ainars Liepa: Jāveic lielākās novada bagātības – Burtnieka ezera – atveseļošana

Vēlēšanas Burtnieku novadā AINARS LIEPA, SIA “EMPOWER” būvniecības tāmju inženieris un būvdarbu vadītājs: “Par notiekošo Burtnieku novadā jautājumu ir daudz, bet atbilžu nav. Mani neapmierina atruna, ka no malas viss šķiet vienkārši, tāpēc negribu stāvēt malā, bet dot savas zināšanas un darba pieredzi novada attīstībai. Esmu dzimis Cēsīs, bet kopš […]

Inese Ozola: Bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs jāizmanto novada lauksaimnieku saražotā produkcija

Vēlēšanas Burtnieku novadā INESE OZOLA, ZS “Paukšēni” īpašniece: “Lauku teritorijās lauksaimniecība ir ļoti nozīmīgs uzņēmējdarbības veids – tiek ražota produkcija, sakoptas plašas teritorijas, radītas darbavietas, maksāti nodokļi. Arī lauksaimniekiem, tāpat kā jebkuram ražošanas uzņēmumam, produkcijas realizācijai, izejvielu piegādē, lauku apsaimniekošanā ļoti būtiska ir sakārtota un labi uzturēta ceļu infrastruktūra. Jebkuram […]

Andris Krūzkops: Pašvaldībai ir jāveicina novada uzņēmēju sadarbība

Vēlēšanas Burtnieku novadā ANDRIS KRŪZKOPS, SIA “Cietais Rieksts” valdes loceklis: “Mana motivācija startēt pašvaldību vēlēšanās no partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta ir veicināt Matīšu pagasta attīstību. Uzskatu, ka pašvaldības darbā jāievēro tie paši likumi, kas biznesā – jāgarantē augsta darba kvalitāte, nepārtraukti jāattīstās un jādomā, lai būtu apmierināti klienti – […]

Edgars Upītis: Ar savu darbu veicināšu novada attīstību

Vēlēšanas Burtnieku novadā EDGARS UPĪTIS, SIA “EGU BŪVE” valdes priekšsēdētājs: “Partija “Valmierai un Vidzemei” ir sevi pierādījusi darbos, un rezultāts ir acīm redzams Valmieras pilsētā – tā attīstās un aug straujiem soļiem. Mana motivācija ir būt aktīvam novadniekam un uzņēmējam, dot savu pienesumu un redzējumu. Vēlos, lai Burtnieku novada iedzīvotājiem […]

Armands Trambickis: Vēlos, lai Burtnieku novads būtu attīstīts un sakopts

Vēlēšanas Burtnieku novadā ARMANDS TRAMBICKIS, Valmieras Kultūras centra skaņas tehniķis: “Burtnieku novads man ir īpašs, jo esmu šeit dzimis. Līdz ar to gribu, lai Burtnieku novads būtu attīstīts un sakopts. Vēlos, lai te būtu labāk! Droši varu teikt, ka esmu novada patriots. Kā saredzat Burtnieku novadu nākotnē? Pēc pieciem, desmit […]

Solījām un paveicām: Pārvalde

PĀRVALDE Solījām: Pašvaldības ikgadējo budžetu plānosim saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģijā, programmā un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm, ES fondu iespējām. Nodrošināsim efektīvu finanšu resursu izmantošanu un pārvaldību. Paveicām: Valmieras pilsētas pašvaldības budžets tiek izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030. gadam un Attīstības programmā 2015.-2020. gadam ietvertajiem ilgtermiņa […]

Rufina Juraša: Pašvaldībai ir būtiski ieklausīties novada cilvēkos

Vēlēšanas Burtnieku novadā RUFINA JURAŠA, SIA “Valmiermuižas stallis” vadītāja: “Startēt pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā, kā partijas “Valmierai un Vidzemei” kandidātei, mani motivēja cilvēki, kuri arī ir iesaistīti partijā – viņu zināšanas, pieredze, taktiskā un inovatīvā pieeja problēmu risināšanai. Mani galvenie mērķi ir risināt novada vienmērīgu attīstību un stiprināt sadarbību starp […]