Inese Ozola: Bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs jāizmanto novada lauksaimnieku saražotā produkcija

Vēlēšanas Burtnieku novadā INESE OZOLA, ZS “Paukšēni” īpašniece: “Lauku teritorijās lauksaimniecība ir ļoti nozīmīgs uzņēmējdarbības veids – tiek ražota produkcija, sakoptas plašas teritorijas, radītas darbavietas, maksāti nodokļi. Arī lauksaimniekiem, tāpat kā jebkuram ražošanas uzņēmumam, produkcijas realizācijai, izejvielu piegādē, lauku apsaimniekošanā ļoti būtiska ir sakārtota un labi uzturēta ceļu infrastruktūra. Jebkuram […]

Andris Krūzkops: Pašvaldībai ir jāveicina novada uzņēmēju sadarbība

Vēlēšanas Burtnieku novadā ANDRIS KRŪZKOPS, SIA “Cietais Rieksts” valdes loceklis: “Mana motivācija startēt pašvaldību vēlēšanās no partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta ir veicināt Matīšu pagasta attīstību. Uzskatu, ka pašvaldības darbā jāievēro tie paši likumi, kas biznesā – jāgarantē augsta darba kvalitāte, nepārtraukti jāattīstās un jādomā, lai būtu apmierināti klienti – […]

Edgars Upītis: Ar savu darbu veicināšu novada attīstību

Vēlēšanas Burtnieku novadā EDGARS UPĪTIS, SIA “EGU BŪVE” valdes priekšsēdētājs: “Partija “Valmierai un Vidzemei” ir sevi pierādījusi darbos, un rezultāts ir acīm redzams Valmieras pilsētā – tā attīstās un aug straujiem soļiem. Mana motivācija ir būt aktīvam novadniekam un uzņēmējam, dot savu pienesumu un redzējumu. Vēlos, lai Burtnieku novada iedzīvotājiem […]

Armands Trambickis: Vēlos, lai Burtnieku novads būtu attīstīts un sakopts

Vēlēšanas Burtnieku novadā ARMANDS TRAMBICKIS, Valmieras Kultūras centra skaņas tehniķis: “Burtnieku novads man ir īpašs, jo esmu šeit dzimis. Līdz ar to gribu, lai Burtnieku novads būtu attīstīts un sakopts. Vēlos, lai te būtu labāk! Droši varu teikt, ka esmu novada patriots. Kā saredzat Burtnieku novadu nākotnē? Pēc pieciem, desmit […]

Solījām un paveicām: Pārvalde

PĀRVALDE Solījām: Pašvaldības ikgadējo budžetu plānosim saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģijā, programmā un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm, ES fondu iespējām. Nodrošināsim efektīvu finanšu resursu izmantošanu un pārvaldību. Paveicām: Valmieras pilsētas pašvaldības budžets tiek izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030. gadam un Attīstības programmā 2015.-2020. gadam ietvertajiem ilgtermiņa […]

Rufina Juraša: Pašvaldībai ir būtiski ieklausīties novada cilvēkos

Vēlēšanas Burtnieku novadā RUFINA JURAŠA, SIA “Valmiermuižas stallis” vadītāja: “Startēt pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā, kā partijas “Valmierai un Vidzemei” kandidātei, mani motivēja cilvēki, kuri arī ir iesaistīti partijā – viņu zināšanas, pieredze, taktiskā un inovatīvā pieeja problēmu risināšanai. Mani galvenie mērķi ir risināt novada vienmērīgu attīstību un stiprināt sadarbību starp […]

Viesturs Karlivāns: Jāstrādā pie efektīvākas Burtnieku novada finanšu pārvaldības

Vēlēšanas Burtnieku novadā VIESTURS KARLIVĀNS, SIA “Meža Bite” valdes loceklis: “Es, tāpat kā partija “Valmierai un Vidzemei”, startējot pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā, atbildu ar savu reputāciju. Esmu profesionālis savā jomā, partija ir labi sevi parādījusi, pārvaldot Valmieras pilsētu, un ne viens, ne otrs savu reputāciju nevēlamies sabojāt, tāpēc, ievēlēšanas gadījumā, […]

Iluta Urbanoviča: Veiksmes atslēga slēpjas stiprā darbinieku komandā

Vēlēšanas Burtnieku novadā ILUTA URBANOVIČA, SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” Sajūtu parka atpūtas kompleksa vadītāja: “Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādā vidē mēs dzīvojam un kā tur jūtamies, tāpēc pārmaiņas jāsāk sevī. Burtnieku novadā es dzīvoju un atjaunoju vēsturiskas mājas, veidoju vidi, kur dzīvot maniem bērniem. Veicināt novada attīstību – […]