Pievienojies

Valmierieši un vidzemnieki, kuri atbalsta partijas „Valmierai un Vidzemei” dibināšanas programmā noteiktās vērtības un izvirzītos mērķus, ir laipni aicināti mums pievienoties!
Par partijas „Valmierai un Vidzemei” biedru var kļūt persona, kura iesniegusi partijas valdei rakstisku iesniegumu, pēc valdes apstiprinātā parauga, par iestāšanos partijā. Iesniegumam jāpievieno triju biedru-galvotāju rekomendācijas un dzīves gaitas apraksts (Curriculum vitae).
Kļūsti par atbalstītāju!
Par partijas „Valmierai un Vidzemei” atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska persona, kura atbalsta tās mērķus un programmu. Atbalstītājs ir persona, kura rakstveidā paziņo partijai nodomu kļūt par atbalstītāju un aizpilda pieteikuma anketu.
Atbalstītājiem ir tiesības saņemt informāciju par partijas darbību, izteikt priekšlikumus programmas īstenošanai un piedalīties darba grupu darbā.
Iesniegumi jānodod personīgi politiskās partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes locekļiem vai jāsūta pa pastu, adrese: Politiskā partija “Valmierai un Vidzemei”, Rubenes ielā 34-15, Valmiera, LV-4201, vai elektroniski, e-pasta adrese: info@valmieraiunvidzemei.lv