Valde

Partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs
  • Jānis Baiks – Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes locekļi
  • Antra Kupriša – SIA “Vidzemes slimnīca” galvenā māsa;
  • Jānis Skrastiņš – 14. Saeimas deputāts;
  • Guntars Štrombergs – Valmieras novada domes deputāts, SIA ITA Ltd, valdes priekšsēdētājs;
  • Dr.geogr. Andris Klepers – Valmieras novada domes deputāts, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks;
  • Andrejs Gluhovs – Valmieras 2.vidusskolas direktors;
  • Ričards Gailums – Valmieras novada domes deputāts, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos;
  • Toms Upners – Valmieras novada domes deputāts, Valmieras Kultūras centra direktors;
  • Iluta Urbanoviča – Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka Atpūtas kompleksa vadītāja.