Valmierā nodibināta reģionālā partija Valmierai un Vidzemei

Vidzemes partijas pārstāvji vēsta, ka tā ir demokrātiska labēji centriska politiska partija, kuras darbības mērķi ir sekmēt Valmieras kā Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības, administratīvā, izglītības, kultūras un sporta centra attīstību, tādejādi veicinot Valmieras pilsētas un Vidzemes reģiona saimniecisko un ekonomisko izaugsmi, uzlabot un nodrošināt vietējās sabiedrības labklājību un dzīves kvalitāti, kā arī veicināt demokrātiskas un pozitīvi domājošas sabiedrības veidošanos un attīstību Valmieras pilsētā un reģionā.

Partijas dibināšanas kongress pulcēja 250 biedrus, kuru vidū bija gan valmierieši, gan apkārtējās pašvaldībās dzīvojošiem. Par jaunā politiskā spēka vadītāju klātesošie ievēlēja pašreizējo Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Jāni Baiku.

„Es esmu nolēmis spert soli pretī jauniem izaicinājumiem un vadīt šo jauno politisko spēku. Ņemot vērā šodien man uzticētos pienākumu, par tuvākajiem darbības mērķiem esmu nodefinējis, pirmkārt, izveidot dzīvu, enerģisku un demokrātisku partijas pārvaldības mehānismu. Otrkārt, sagatavot profesionālu partijas programmu mūsu partijas kandidēšanai pirmajās pašvaldību vēlēšanās 2013.gadā. Treškārt – turpināt iesāktos darbus,” solījis Jānis Baiks.

Jaunās reģionālās partijas viens no dibinātājiem ir arī pašreizējais Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, kurš darbosies politiskās organizācijas valdē un  būs mēra amata kandidāts nākamajās pašvaldību vēlēšanās.

Partijas valdē dibinātāji apstiprināja arī Andri Akmentiņu, Andreju Gluhovu, Arti Jansonu, Andri Kleperu, Jāni Skrastiņu, Oskaru Spurdziņu un Guntaru Štrombergu.

Dibināšanas kongresā tika apstiprināti jaunā politiskā spēka statūti, dibināšanas programma, kurā noteiktas organizācijas vērtības un nozaru virsmērķi, kā arī manifests un simbolika.