Izmaiņas Valmieras pilsētas pašvaldības domes sastāvā

29.augustā Valmieras pilsētas pašvaldības domē darbu uzsāka jauns domes deputāts no partijas „Valmierai un Vidzemei” – Guntars Štrombergs. Kā norāda Valmieras Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Eglītis, atbilstoši „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.pantam, kas nosaka, ka gadījumā, ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai cita iemesla dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Atbilstoši 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, par deputātu uzaicināms Guntars Štrombergs, kurš stāsies Vairas Dundures vietā. Guntars Štrombergs ir kokapstrādes uzņēmuma SIA „ITA” valdes priekšsēdētājs. Savukārt 26.augustā iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu iesniedza no partijas „Valmierai un Vidzemei” ievēlētais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš. Lēmums par pilnvaru nolikšanu tika pieņemts, jo J.Skrastiņš nesaņēma rakstveida atļauju no dienesta vadības savienot Vidzemes reģiona brigādes komandiera un Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta amatus, lai izpildītu likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasīto. „Deputāta pienākumus pildu kopš 2003.gada, un arī šajā sasaukumā darbu uzsāku ar lielu apņēmību turpināt aktīvi darboties Valmieras un valmieriešu labā, realizēt jaunas idejas un mērķus. Varu likt roku uz sirds un apgalvot, ka šo desmit gadu laikā neviens mans kā deputāta lēmums nav bijis saistīts ar situācijām, kurās varētu tikt pārmests interešu konflikts, un varu paust tikai nožēlu, ka esmu spiests nolikt deputāta mandātu. Vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem par atbalstu, ko esmu saņēmis, un apstiprināt, ka arī turpmāk neatlaidīgi strādāšu savas pilsētas labā”, atzīmē Jānis Skrastiņš. Jāņa Skrastiņa pilnvaru termiņš beidzās 2013.gada 30.augustā, un viņa vietā deputāta pienākumus turpmāk pildīs Valmieras 2.vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs. Viņš darbu uzsāks līdz ar nākamo domes sēdi, kas paredzēta 26.septembrī. Informācijas avots: www.valmiera.lv