Paziņojums par kopsapulci

2015.gada 16.martā plkst.18.15 Valmieras Kultūras centra 3.stāva zālē (Valmierā, Rīgas ielā 10), tiek rīkota partijas “Valmierai un Vidzemei” kārtējā kopsapulce. Biedru reģistrācija no 17:45 līdz 18:15. Kopsapulces darba kārtība: 1. Partijas 2014.gada pārskata apstiprināšana. 2. Dažādi jautājumi, debates. Atbildīgais par kopsapulci – Jānis Baiks tālr. 26568868.