Partija „Valmierai un Vidzemei” startēs pašvaldību vēlēšanās Valmieras pilsētā un Burtnieku novadā

Partija „Valmierai un Vidzemei” ar savu sarakstu startēs pašvaldību vēlēšanās Valmieras pilsētā un Burtnieku novadā.

Partijas „Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs Jānis Baiks: „Partija „Valmierai un Vidzemei” pirms četriem gadiem guva pārliecinošu uzvaru pašvaldību vēlēšanās Valmierā. Šo gadu laikā ar paveiktajiem darbiem Valmieras pilsētā, esam apliecinājuši mums doto vēlētāju uzticību.

Iedzīvotāju labklājība Valmierā un Vidzemē ir mūsu partijas prioritāte, tāpēc aktīvi un profesionāli pārstāvam pilsētas un reģiona intereses nacionālā līmenī. Valmieras pilsētas ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar apkārtējo novadu izaugsmi un to iedzīvotāju labklājību, īpaši ar Burtnieku novadu, jo aptuveni 10% Valmierā strādājošo ir deklarējuši savu dzīvesvietu tieši Burtnieku novadā. Lai novads spētu sekmīgi attīstīties, pašvaldības interešu pārstāvēšanai jābūt mērķtiecīgai un prognozējamai. Burtnieku novada nestabilā un mainīgā politiskā vide kavē novada izaugsmi un attīstību, tādēļ esam gatavi ieguldīt savu pieredzi, zināšanas un profesionalitāti, lai veicinātu Burtnieku novada saimniecisko un ekonomisko izaugsmi.”

Šobrīd turpinās darbs pie deputātu kandidātu sarakstu veidošanas dalībai pašvaldību vēlēšanās Valmieras pilsētā un Burtnieku novadā. „Veidojot abus sarakstus, dosim priekšroku savas nozares profesionāļiem – cilvēkiem, kuri ir darītāji un savu profesionālo varēšanu pierādījuši darbos – gan kā uzņēmumu, iestāžu vai kolektīvu vadītāji, gan kā viedokļa līderi un sava amata pratēji,” informē Jānis Baiks.

Partijas „Valmierai un Vidzemei” valde aicina Valmieras pilsētas un Burtnieku novada iedzīvotājus, kuri ir gatavi aktīvi piedalīties savas pašvaldības attīstībā, sazināties ar partijas valdi un pieteikt savu kandidatūru dalībai pašvaldību vēlēšanās. Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26568868 vai sūtot e-pastu: info@valmieraiunvidzemei.lv.