Inesis Boķis: Valmiera uzņēmusi pareizo attīstības kursu

2014.gadā, pēc 12 gadu darba Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja amatā, Inesis Boķis pieņēma lēmumu turpināt strādāt savas pilsētas labā, pārstāvot Valmieras un Vidzemes reģiona intereses Saeimā. Sarunas laikā bijušais Valmieras mērs stāsta par pārmaiņām pilsētā kopš iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, par paveikto un par sadarbību ar partiju „Valmierai un Vidzemei”.

– Kopš pašvaldību vēlēšanām pagājuši četri gadi. Kādi tie bijuši Valmierai?

Tas bijis ar intensīvu darbu piepildīts, ekonomiskās izaugsmes laiks. Pilsētas attīstība notikusi pilnīgi visās jomās. Iedzīvotāju aptauju rezultāti apliecina, ka valmierieši ir apmierināti ar dzīvi pilsētā un viņu vēlmes un vajadzības saskan ar jau pirms vairāk nekā 15 gadiem izvēlēto pilsētas attīstības kursu – Valmiera kā Vidzemes reģiona centrs ražošanā, uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā. Valmierā ir konstruktīvs deputātu sastāvs, kas spēj vienoties un risināt jautājumus pilsētas interesēs. Turklāt iespēja nodrošināt lēmējvaras darba nepārtrauktību ir ļāvusi mums īstenot izvirzīto plānu – sasniegt to, ka Valmiera ir kļuvusi par pilsētu, kur vēlas strādāt daudz vairāk cilvēku par piedāvāto darbavietu skaitu. Tā ir kļuvusi par vietu, ko par savām mājām vēlētos saukt daudz vairāk cilvēku, nekā dzīvojamā fonda iespējas to ļauj.

Nenoliedzami, pirms katrām vēlēšanām uzrodas tukšu salmu kūlēji, kuri ne vien kritizē jau izdarīto, bet sola to, ko vienkārši nav iespējams paveikt. Taču, tikai pasakās pastāv zelta zivtiņa, kas uzreiz piepilda jebkuras trīs vēlēšanās. Diemžēl dzīvē tā nenotiek. Jāsaprot, ka Valmieras izaugsme un attīstība ir daudzu gadu darbs, mērķtiecīgi plānojot to vismaz desmitgadi uz priekšu, lai savlaicīgi spētu piesaistīt finansējumu iecerētā īstenošanai. Mani uzskati par sekmīgu Valmieras attīstību sakrīt ar partijas „Valmierai un Vidzemei” vadības prioritātēm, un kopā darām visu, lai ieceres un solījumi pārtop reālos darbos.

-Par ko no šajā laikā paveiktā ir personīgs gandarījums?

Strādājot Rīgā, izjūtu, ka ar valmieriešu viedokli un ierosinājumiem rēķinās. Mūs uzklausa, un esam līdzvērtīgi partneri pie sarunu galda. Ja pirms gadiem desmit pilsētas attīstības un valmieriešu interešu pārstāvniecība vēl nebija tik augstā līmenī, pēdējos gados apzināti ieguldīts darbs šīs saiknes uzlabošanā. To apliecina arī pašvaldības lēmums veidot Valmieras pārstāvniecību Rīgā – būt klāt tur, kur tiek pieņemti lēmumi par mums būtiskiem jautājumiem. Mēs jau labu laiku neesam lūdzēju lomā, bet partneri. Esam vienlīdzīgās pozīcijās ar Latvijas lielākajām pilsētām, daudzās jomās izvirzoties pat līderpozīcijā. Strādājot kopā ar pārējiem Saeimas deputātiem no Valmieras, mēs vienmēr vispirms iestājamies par jautājumiem, kas ir svarīgi Vidzemes reģionam. Personīgs gandarījums ir par to, ka esam spējuši piesaistīt 11 miljonus eiro Valmierai un visam reģionam svarīgas sporta infrastruktūras izbūvei un attīstībai – jaunam peldbaseinam, J. Daliņa stadiona pārbūvei, vieglatlētikas manēžas un BMX trases būvniecībai. Tas būs ieguvums ne vien profesionāliem augstas klases sportistiem, bet arī ģimenēm, bērniem un jauniešiem, pilsētas viesiem, kā arī ikvienam valmierietim, kuram rūp sava veselība un aktīvs dzīvesveids.

– Ar ko Valmiera var lepoties Latvijas kontekstā?

Valmieras bagātība ir tās uzņēmīgie cilvēki. Valmierieši ir savas pilsētas patrioti, viņi ir apveltīti ar lielām darbaspējām, pragmatisku pieeju un ir gatavi nenogurstoši strādāt. Pat atsevišķās jomās, kurās valsts līmenī ir dažādas peripetijas, piemēram, izglītībā, Valmierā, budžeta iespēju robežās, tomēr esam spējuši sagatavot un ieviest jauno pedagogu atalgojuma modeli. Otrs piemērs ir ar dzīvojamā fonda problēmu. Situācijā, kad valsts līmenī nav sakārtots jautājums par pašvaldības iespējām risināt katastrofāli trūkstošas dzīvojamās platības jautājumu, Valmierā esam spējuši atrast labāko no veidiem, lai, kaut daļēji ar īres nama celtniecību, tomēr atrisinātu mums kā pilsētai tik nozīmīgo jautājumu. Nevaru nepieminēt Valmieras uzņēmējus, kuriem varētu atkal un atkal pateikties par pienesumu pilsētas ekonomikai. Pateicoties viņiem, viss pilsētas organisms var elpot – cik dzīvīgi ir uzņēmēji, tik liela dzīvotspēja ir visai pilsētai.

Mums ir daudz izcilu personību, kuras nesušas Valmieras vārdu pasaulē gan kultūrā, mūzikā, uzņēmējdarbībā, gan sportā un izglītībā. Personīgi īpaši sekoju līdzi sporta jomai – jūtu līdzi mūsu sportistiem sacensībās, pārdzīvoju par neveiksmēm un priecājos par uzvarām un sasniegumiem. Viņi kārtējo reizi apliecina, ka Valmiera ir ideāla vieta, kur dzīvot. Nav daudz tādu pilsētu pasaulē, kas var lepoties ar savu divkārtējo olimpisko čempionu!

Lai arī kādus labumus un iespējas piedāvā Rīga, Valmiera ir manas mājas un mana mīlestība. Tā ir kā magnēts, kas pievelk. Un ir tik laba sajūta, kad vakaros, pēc aizvadītās darbadienas, atgriežos Valmierā – savās mājās.