Solījām un paveicām: Veselība. Tūrisms.

 

Veselība

Solījām: Nodrošināsim pieejamu veselības aprūpes sistēmu, sākot ar ģimenes ārstiem, ambulatorajiem dienestiem un Vidzemes slimnīcu.

Paveicām:

 • Vidzemes slimnīca darbojas pēc starptautiski atzītiem labākajiem standartiem – 2016.gadā saņemta akreditācija atbilstoši Eiropas klīniski diagnostisko laboratoriju standarta prasībām.

 • Lai nodrošinātu kvalitatīvu grūtnieču, dzemdētāju un jaundzimušo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, izveidots Perinatālās aprūpes centrs.

 • Ieviests pakalpojums – analīžu rezultātu nosūtīšana elektroniski gan pacientiem, gan viņu ģimenes ārstiem.

 • 2015.gadā Vidzemes slimnīcā sāka darboties jaunākās paaudzes kardiotokogrāfs STAN – ierīce, kas palīdz izmeklēt vēl nedzimušā mazuļa sirdsdarbību un sekot tai līdzi dzemdību laikā.

 • Ieviesti vairāki jauni medicīniskie pakalpojumi, kā arī dažādi dienas stacionārā veicamo operāciju veidi – oftamoloģijā, otolaringoloģijā, ķirurģijā un ginekoloģijā.

Solījām: Rūpēsimies par Vidzemes slimnīcas sekmīgu darbību augstā profesionālā līmenī ar plašu pakalpojumu pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim.

Paveicām:

 • Esam piesaistījuši Eiropas Savienības finansējumu 6 331 512 eiro apmērā, kas tiks investēts veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai Vidzemes slimnīcā.

 • Uzlabota Vidzemes slimnīcas pieejamība, projekta ietvaros rekonstruējot slimnīcas B korpusa pagrabstāvu 695 m2 platībā, kur ierīkota jaunā Centrālās sterilizācijas nodaļa, uzstādot modernas tehnoloģijas, rekonstruējot telpas, lai izveidotu 24 stundu pacientu novērošanas nodaļu.

 • Ieviestas pacientu identifikācijas aproces ar mērķi paaugstināt drošību, kā arī ārstēšanas un aprūpes kvalitāti.

 • Pie Vidzemes slimnīcas izbūvētas autostāvvietas 60 klientu automašīnām un labiekārtota slimnīcas teritorija – atjaunots atpūtas laukums, uzstādīti papildu soliņi, velosipēdu novietne u.c.

Solījām: Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties veselīgu dzīvesveidu.

Paveicām:

 • Valmiera ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece.

 • Valmieras izglītības iestādēs katru gadu tiek iegādāts kvalitatīvs sporta inventārs.

 • Valmiera vairākkārt saņēmusi balvu par ieguldījumu velokultūras veicināšanā.

 • Pilsētā ir izbūvēti un labiekārtoti veloceliņi, kuru kopējais garums ir ap 13 kilometriem, uzstādītas jaunas velonovietnes.

 • Esam piesaistījuši valsts finansējumu Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas rekonstrukcijai.

 • Šogad sportistus un aktīvās atpūtas entuziastus sagaidīs jaunais Valmieras peldbaseins.

 • Valmierā aktīvi darbojas ekoskolas – Valmieras Viestura vidusskola, bērnudārzs „Vālodzīte”, Valmieras sākumskola, Valmieras 2.vidusskola, Lazdiņas privātās pamatskolas „Punktiņš” struktūrvienība „Zaļā skola”, kā arī Vidzemes Augstskola, kas īsteno aktivitātes veselīgas ēšanas rosināšanai, aicina vingrot, otrreiz pārstrādāt materiālu u.tml.

 • Jāņa Daliņa stadiona tuvumā ierīkots Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, kurā ir dažādas trases, tostarp trase kokos, Baskāju taka, skriešanas un nūjošanas trases, kā arī Latvijā vienīgais nobrauciens trosē pār Gauju.

 • Regulāri tiek organizētas velo ekskursijas, norisinās profesionālās un amatieru sacensības basketbolā, futbolā, telpu futbolā, hokejā, volejbolā un citos sporta veidos.

 • Ikviens Daliņu pludmalē var izmantot kādu no pieciem bezmaksas pludmales volejbola laukumiem. Jāņa Daliņa stadionā (atbilstošos laikapstākļos) darbojas distanču slēpošanas trase.

 

TŪRISMS

Solījām: Stiprināsim mūsdienīgu un mērķtiecīgu pilsētas mārketinga zīmolu.

Paveicām:

 • Norisinās mērķtiecīgs darbs pie pilsētas zīmola stiprināšanas izstrādātā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros. 2015.gadā tika uzsākts darbs pie pilsētas mārketinga stratēģijas izstrādes.

 • Atbalstām vienota tūrisma galamērķa stratēģijas īstenošanu Valmieras pilsētai ar apkārtējiem novadiem, kā arī sadarbības tīklojumu veidošanu gan Gaujas Nacionālā parka klastera ietvaros, gan tematiskajās sadarbības grupās ar uzņēmējiem. Valmieras primārais ārvalstu mērķtirgus tūrismā ir Igaunija. Nodrošinām mārketinga aktivitātes pilsētas piedāvājuma popularizēšanai Igaunijā un tūrisma informāciju igauņu valodā.

Solījām: Sadarbībā ar partneriem Vidzemes reģionā attīstīsim tūrisma piedāvājumu, atbalstīsim pasākumu tūrismu kā prioritāti sporta, izklaides, kultūras, gardēžu un citu tūrisma veidu vienošanai.

Paveicām:

 • Valmieras pilsēta kopā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju, Siguldas, Cēsu novadu pašvaldībām un Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību ir ieguvušas Eiropas Gastronomijas reģiona titulu 2017.gadā un, kā Rīgas-Gaujas reģions, īsteno daudzas galamērķa popularizēšanas aktivitātes Latvijā un ārvalstīs – pasākumi ārvalstu vēstniecībās, tūrisma izstādēs, publikācijas starptautiskos izdevumos, restorānu nedēļas, meistarklases, vortāls www.rigagauja.lv, žurnālistu, tūroperatoru vizītes u.c. Aktivitātēs tiek iesaistīti arī Valmieras un apkārtējo novadu uzņēmēji.

 • Valmiera ir norises vieta vērienīgiem kultūras un sporta pasākumiem: Valmieras Vasaras teātra festivālam, velo un kino festivālam „Kino pedālis”, Maģisko sajūtu naktij, Latvijas IV olimpiādei, Sportlat maratonam, SEB MTB velomaratonam, Valsts Prezidenta balvas izcīņai vieglatlētikā un citiem.

 • Sadarbībā ar Vidzemes Olimpisko centru ir attīstīts brīvdabas aktīvās atpūtas un tūrisma objekts – Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks, kas valmieriešiem un pilsētas viesiem piedāvā izbaudīt pastaigas baskāju takā, piedzīvojumu taku kokos ar troses pārbraucienu pār Gauju un dažādas grūtības skriešanas un nūjošanas trases.

Solījām: Piesaistīsim finansējumu vecpilsētas teritorijas uzlabošanai.

Paveicām:

 • Esam piesaistījuši Eiropas Savienības finansējumu vecpilsētas modernizācijai vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. Finansējuma ietvaros tiks izbūvēts Valmieras pils kultūrvides centrs, kā arī izstrādāts risinājums vēsturisko Rīgas vārtu eksponēšanai un akcentēšanai pilsētvidē.

Solījām: Piedalīsimies tūrisma izstādēs, popularizējot Valmieru un Vidzemi kā konkurētspējīgu tūrisma galamērķi.

Paveicām:

 • Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji kopā ar deviņiem sadarbības partneriem un uzņēmējiem katru gadu piedalās starptautiskās tūrisma izstādēs-gadatirgos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Nīderlandē un citviet, lai veicinātu galamērķa atpazīstamību un starptautisko konkurētspēju Gaujas Nacionālā parka teritorijā.

 • Valmieras pilsēta tiek popularizēta gan Hanzas pilsētu savienības ietvaros un Starptautiskajās Hanzas dienās, gan Igaunijā, piedaloties Mazajās Hanzas dienās Vīlandē, gan arī pārrobežu sadarbības projektu laikā. Valmierā kopumā pieaudzis ārvalstu apmeklētāju skaits.