Andrejs Gluhovs: Jaunieši ir Valmieras turpmākās attīstības garants

ANDREJS GLUHOVS, Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs:

“Valmiera ir mana Dzimtene. Mūsu globalizētajā pasaulē jēdziena „Dzimtene” nozīme pamazām izzūd. Taču man personīgi šī vārda jēga joprojām ir ļoti dziļa. Pilsēta, daba, cilvēki, tradīcijas un vēsture – tā ir piederības sajūta, kas rodama Valmierā un nekur citur. Piekrītu uzskatam, ka katrs pats ir savas laimes kalējs. Mums ir jārada personības izaugsmes iespējas tieši šeit, nevis jāmeklē laime plašajā pasaulē.

Pēctecīga, pārdomāta Valmieras pilsētas attīstības programmas īstenošana, kā arī aktīva līdzdalība valsts un Eiropas līmeņa izglītības pārmaiņu procesā nodrošinās konkurētspējīgu izglītības iespēju un piedāvājumu klāstu Valmieras iedzīvotājiem. Taču paralēli definētajām prioritātēm lielāka uzmanība ir jāvelta lokālā patriotisma celšanai un piederības sajūtas Valmierai stiprināšanai. Ir svarīgi jau skolas solā ar reāliem piemēriem iesaistīt pasākumos, kas veicina piederību pilsētai un valstij, rada izpratni par patriotisma jēdzienu. Tam ir tālejoši mērķi – mēs katrs esam ieinteresēts, lai Valmiera būtu ekonomiski spēcīga un inteliģenta pilsēta. Tomēr tas nav iespējams bez dažāda līmeņa augsti kvalificētiem speciālistiem un savas pilsētas patriotiem. Varu minēt pavisam konkrētas aktivitātes, kā veicināt skolēnu interesi gan par mazākumtautību, gan latvisko kultūru. Tie ir izglītības un kultūras iestāžu organizētie pasākumi: valsts un pilsētas svētku atzīmēšana, labdarības pasākumi, apkārtējās vides sakopšanas talkas, mazpulki un jaunsardze, arī pilsētas un nacionālo muzeju apmeklējums, tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem un valmieriešiem, kuri daudz paveikuši pilsētas labā, kā arī darbs ar ģimenēm. Tā ir arī sadarbība ar mazākumtautību skolām ārzemēs, biedrībām, tematiskas ekskursijas un valmieriešus vienojoši pasākumi. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm rosināšu organizēt vairāk nometņu bērniem vasaras brīvlaikā, īpaši ar tematisku ievirzi dabaszinībās, humanitārajos priekšmetos, valodu apguvē un pētniecībā.

Tomēr jāteic, ka patriotisma vērtību apguvē vislielākā nozīme ir tieši vecākiem un ģimenēm. Svarīgs ir veids, kā mūsu valsts svētki un tradīcijas tiek godātas katrā ģimenē. Sadarbība ar skolēnu vecākiem arī turpmāk būs mana prioritāte, un rosināšu to veicināt arī pilsētas līmenī, jo konkurētspējīga izglītība ir iespējama tikai tad, kad vecāki un pedagogi strādā vienotā komandā.

Nav iespējams ignorēt arvien pieaugošo informācijas tehnoloģiju jomu un interneta vides ietekmi, bet mēs varam domāt par veidiem, kā gudri izmantot to piedāvātās priekšrocības. Līdz šim ne vienmēr bija izdevies rast atbildi uz jautājumu, kā veicināt jauniešu iesaisti pilsētai svarīgās norisēs, kā panākt, lai informācija par kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem un iespējām patiešām sasniegtu auditoriju, īpaši domājot par bērniem un jauniešiem. Ar gandarījumu varu teikt, ka partijas „Valmierai un Vidzemei” komandai, strādājot kopā ar pašvaldību un Latvijas Mobilo Telefonu, izdevies izveidot mūsdienīgu instrumentu – mobilo lietotni „Mana Valmiera”. Tas ir viens no veidiem, kā varam veicināt piederību un lojalitāti savai pilsētai un radīt pārliecību, ka būt valmierietim ir īpaši. Ar mobilās lietotnes „Mana Valmiera” palīdzību iespējams uzzināt aktuālo informāciju, sazināties ar pašvaldību, informēt par problēmu un aktīvi iesaistīties dažādu jautājumu risināšanā. Šajā jomā saredzu lielu attīstības potenciālu un aktīvi iesaistīšos, lai mēs soļotu līdzi informācijas tehnoloģiju laikmetam un tā piedāvātās priekšrocības pielietotu valmieriešu labā. Izglītības jomā jo īpaši svarīgi sekot līdzi apkārt notiekošajam, arī kaimiņvalstīs, piemēram, Igaunijā, Somijā, Vācijā,Zviedrijā un Dānijā, un izdarīt secinājumus par to, kas varētu būt noderīgs mūsu izglītības sistēmai, padarot to patiešām efektīvu personības attīstībai, talantu un spēju izkopšanai, vienlaikus neieslīgstot birokrātijā, regulās un normās, kas nomāc gan iestāžu vadītājus, gan pedagogus, gan arī pašvaldības.

Jaunieši ir Valmieras turpmākās attīstības garants. Esmu gatavs savas zināšanas, pieredzi un darbu veltīt tam, lai jaunieši pēc skolas absolvēšanas un studiju pabeigšanas paliktu dzīvot vai atgrieztos Valmierā. Vēlos, lai ikviens pilsētas iedzīvotājs gan vārdos, gan darbos sajustu, ka ir vajadzīgs šai pilsētai. Lai mēs katrs un ikviens lepotos, ka esam valmierieši!”