Bruno Gackis: Drošība pilsētā nav iespējama bez iedzīvotāju iesaistes

BRUNO GACKIS, AS G4S Cash Services Latvia Valmieras filiāles vadītājs. Strādājis AS SEB banka un Valmieras 22. Zemessardzes bataljonā:

“Jo vairāk mēs darām, jo vairāk varam izdarīt” – ar šādu moto esmu gatavs strādāt Valmieras pilsētas pašvaldības deputātu un partijas „Valmierai un Vidzemei” komandā. Valmiera ir mana dzimtā pilsēta. Šeit esmu pavadījis bērnības un skolas gadus, izveidojis ģimeni un audzinu bērnus. Esmu Valmieras patriots. Man ir svarīga drošība pilsētā, katra valmierieša labklājība, profesionāļi pilsētas pārvaldē un dzimtās pilsētas augšupeja.

Daudzu gadu laikā iegūtās zināšanas militārās un drošības struktūrās, pieredze cilvēku resursu vadībā, drošības pasākumu plānošanā un izpildē būs ieguvums, lai palīdzētu veidot stabilu un labi pārvaldītu sistēmu pilsētā, garantējot, ka valmierieši un pilsētas viesi jūtas droši kā ikdienā, tā arī svētkos, dažādos kultūras un sporta pasākumos.

Mēs dzīvojam ļoti trauksmainā laikā, kad visapkārt notiek daudz nepiedodamas vardarbības un agresijas, tāpēc drošības jautājumiem kā valsts, tā arī reģionālā līmenī ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Jāveic preventīvās darbības, esot spējīgiem profesionālai un operatīvai rīcībai. Vienlaikus, drošība pilsētā nav iespējama bez aktīvas iedzīvotāju iesaistes un sabiedriskās līdzatbildības. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi un paiet garām, izlikties, ka neredzam notiekošo. Ir jāinformē atbildīgie dienesti un jāvērš to uzmanība uz problēmām. Iestāšos par to, lai veicinātu sadarbību starp privāto, nevalstisko sektoru un valsts institūcijām, lai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, datus un sociālos medijus, mēs problēmas risinātu kopīgi.

Uzskatu, ka ir izveidojusies laba un profesionāla sadarbība starp Valsts policiju, Pašvaldības policiju un apsardzes kompānijām, kas ir jāstiprina vēl vairāk, lai panāktu koordinētu un resursu efektīvu rīcību. Atbalstīšu arī Operatīvā informācijas centra tālāku attīstību uz Pašvaldības policijas bāzes, stiprinot tā kapacitāti un materiāltehnisko pusi, lai nodrošinātu vienotu un operatīvu informācijas apriti par sabiedriskās kārtības traucējumiem, apgādes sistēmas bojājumiem, sanitāro tīrību, ielu stāvokli, paaugstinātās bīstamības objektu infrastruktūru un citiem jautājumiem, par kuriem iedzīvotāji jau tagad var ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 8484.

Būtisks uzdevums ir turpināt videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu pilsētā potenciāli bīstamākajās vai šobrīd aktīvākajās likumpārkāpumu zonās, kas ļaus ātri un efektīvi fiksēt vainīgās personas, iegūt detalizētu notikuma ainu un novērst turpmākos pārkāpumus. Nākotnē mums mērķtiecīgi ir jāvirzās uz viedās pilsētas risinājumiem, uzstādot sensorus, jaunas novērošanas kameras, kas var reģistrēt noziegumus, analizēt transporta plūsmu un to regulēt, veidot dinamiskus 3D modeļus virtuāliem testiem, lai redzētu, kā cilvēki evakuējas avārijas gadījumā. Mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas ļaus ieviest sistēmas, kas brīdina par pilsētas applūšanas riskiem pavasara palos, palīdz civilās aizsardzības situācijās, risina energoefektivitātes jautājumus un citus pilsētas pārvaldībai aktuālus jautājumus.

 Jāturpina arī mērķtiecīga jauniešu izglītošana par drošības jautājumiem. Par drošību uz ielas, esot satiksmes dalībniekiem, par drošību pasākumos, par bīstamām spēlēm interneta vidē, par drošību brīvā laika aktivitātēs un skolas brīvlaikos. Katram ir jāapzinās, ka mums ir dota viena, skaista dzīve ar daudzām lieliskām iespējām un ka tikai mēs paši esam atbildīgi, kādu saturu tajā ieliksim un ko sasniegsim. Tāpēc strādāsim drošā pilsētā, savai ģimenei, bērniem un Latvijai!”