Ieva Šakena: Valmiera ir zaļa pilsēta

IEVA ŠAKENA, SIA „Valmieras namsaimnieks” projektu vadītāja. Strādājusi Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas departamenta ekspertes amata pienākumus:

“Jau vairāk nekā 15 gadus ar patiesu lepnumu saucu sevi par valmierieti. Mans moto: dot no sevis tik, cik spēju, dzīvojot saskaņā ar savu sirdsapziņu un vērtībām. Ar līdzšinējo darbu pilsētvides sakārtošanas jomā esmu līdzdarbojusies Valmieras attīstībā un guvusi pārliecību, ka varu un vēlos dot savai pilsētai vairāk. Vēlos veidot mūsu pilsētu vēl zaļāku, tīrāku un skaistāku!

Manuprāt, atbildīgu sabiedrību raksturo spēja uzņemties iniciatīvu sakārtot vidi ap sevi. Atbildīga sabiedrība ir gatava rīkoties, domājot nākotnes perspektīvā – par mūsu bērniem, nākamajām paaudzēm. Lai uzlabotu valmieriešu dzīves kvalitāti, svarīgi veicināt informācijas apmaiņu un veidot izpratni par sabiedrībā būtiskiem procesiem. Viens no tiem – mūsu katra atbildība par vides tīrību.

Valmiera ir zaļa pilsēta. Esam spilgts piemērs tam, ka industriāli spēcīga un attīstīta pilsēta vienlaikus var būt viena no zaļākajām pilsētām Latvijā. Valmiera apliecina, ka, ievērojot visu iesaistīto partneru, jo īpaši, iedzīvotāju intereses, ir iespējama dabas teritoriju un industriālo zonu līdzsvarota attīstība. Pilsētas parki, atpūtas, pastaigu vietas, zaļās zonas un Gauja pašā pilsētas centrā, kā arī tīrs gaiss, ir mūsu vērtība. Atzinīgi vērtēju jau paveikto, lai arī turpmāk varētu dzīvot tīrā un estētiskā vidē: daudzdzīvokļu namu un pašvaldībai piederošu ēku renovācija, ielu apgaismojuma un siltumapgādes sistēmas atjaunošana, parakstītā vides deklarācija, kā arī apņemšanās sekot līdzi energoresursu patēriņam pašvaldības iestādēs un iecere iegādāties videi draudzīgākus autobusus pasažieru pārvadāšanai. Rūpēšos, lai sakoptu un labiekārtotu zaļo zonu un stūrīšu visā pilsētā kļūtu arvien vairāk. Pavisam drīz jaunā vizuālā veidolā ieraudzīsim Vecpuišu parku, savukārt prioritāte nākamajam periodam ir Vienības laukuma atjaunošana. Mēs esam pelnījuši vietu, kur pulcēties valstij un valmieriešiem nozīmīgos svētkos – 18. novembrī, 4. maijā un Valmieras dzimšanas dienā – Pilsētas svētkos.

Rūpes par apkārtējo vidi neaprobežojas tikai ar sava pagalma sakārtošanu, ielas malā nomesta papīra pacelšanu vai dalību Lielajā talkā. Vienlīdz svarīgi, lai katrā ģimenē saviem bērniem jau kopš agras bērnības rādām piemēru un stāstām par nepieciešamību šķirot atkritumus. Tas ir pavisam elementārs veids, kā saudzēt dabu un vienlaikus ietaupīt savus personīgos līdzekļus par atkritumu izvešanu. Novērtēju SIA „ZAAO” ieguldīto darbu sabiedrības izglītošanā un informēšanā par atkritumu šķirošanu – šajā jomā esam starp līderiem Latvijā.

Ar gandarījumu varu teikt, ka, pateicoties aktīvam un mērķtiecīgam darbam, Valmiera ir līderos arī daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā. Esam ieguvuši vairākas godalgotas vietas konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā”. Valmieras pilsētas pašvaldība līdz šim ir aktīvi atbalstījusi daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, piešķirot finansējumu māju energoefektivitātes pasākumiem, namu renovācijai, kā arī pagalmu labiekārtošanai. Iesāktais jāturpina, motivējot dzīvokļu īpašniekus izmantot iespēju uzlabot savas mājas vizuālo un tehnisko stāvokli ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Turklāt noteikti rosināšu lemt par lielāku pašvaldības līdzfinansējumu tieši tehnisko projektu izstrādes izmaksu segšanai, kas šobrīd ir ievērojami pieaugušas.

Valmierā es jūtos kā mājās. Mums ir Gaujas līkloči, ir plašas iespējas mācīties, strādāt un priecāties par dzīvi, apmeklējot kultūras, sporta un atpūtas norises. Viens no maniem vaļaspriekiem un ikgadēja ģimenes tradīcija ir dalība Sportlat Valmieras maratonā. Esmu aktīva dzīvesveida piekritēja, tādēļ atbalstu ieceri Valmierā izveidot jaunus veloceliņus, rotaļu laukumus bērniem, ārtelpu aktivitāšu vietas. Novērtēju to, ka mums jau pavisam drīz būs pieejams jauns peldbaseina komplekss, kurā bērniem tiks nodrošināta peldētapmācība, bet sportistiem – treniņu un sacensību iespējas.”