Ričards Gailums: Valmiera – vieta personības izaugsmei

“Mana galvenā motivācija ir paveiktie darbi, ko esam spējuši izdarīt kopā ar valmieriešiem. Valmierā jau šobrīd ir gandrīz viss, lai te varētu mācīties, studēt, atrast labu darbavietu un veidot savu ģimeni,” saka Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums. Sarunā Ričards Gailums stāsta par iecerēto nākamajā četrgadē, uzsverot, ka pilsētas attīstības galvenā prioritāte arī turpmāk būs valmierieši un viņu labklājība.

Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iedzīvotāji definēta kā viena no trim galvenajām vērtībām. Ko tas nozīmē, domājot par pilsētas attīstību ilgtermiņā?

Valmiera ir izcila vieta personības izaugsmei. Tā tas bijis jau vēsturiski, valmieriešiem uzņemoties atbildību par pilsētas attīstību. Varam lepoties ar personībām, kuras daudzu gadu desmitu garumā veidojušas Valmieru par tādu, kāda tā ir šobrīd. Tāds bijis Georgs Apinis, kurš nopietni attīstīja izglītības iespējas un rūpējās, lai pilsēta būtu sakopta, ar plašām atpūtas iespējām, sakārtotu komunālo saimniecību un veselības aprūpi. Mūsu pilsētas vārdu sporta vēsturē ierakstīja Jānis Daliņš, kurš pierādīja, ka darbs dara darītāju. Viņš izcīnīja Latvijai pirmo olimpisko medaļu, un tieši viņa personība aizsāka sporta līdzjutēju kustību. Tāpat minami Teodors Ūders, Jāzeps Vītols, Eduards Lācers un vēl daudzi citi, kuru vārdos nosauktās ielas tagad mums nepārtraukti atgādina, ka pilsētas sirdspuksti ir tās aktīvie, zinošie un uzņēmīgie iedzīvotāji.

Domājot par pilsētas attīstību nākotnē, manuprāt, izaugsmes iespējas ir galvenais atslēgvārds. Ir būtiski, lai katram Valmieras iedzīvotājam te ir iespējas apliecināt un pielietot savu radošo un intelektuālo potenciālu, attīstīt prasmes, iemaņas un talantus. Mūsu uzdevums ir nodrošināt visu nepieciešamo sporta, kultūras, izglītības, veselības, tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu klāstu, lai Valmierā arvien vairāk cilvēku vēlētos mācīties, strādāt, varētu veidot ģimeni, audzināt bērnus un cieņpilni pavadīt vecumdienas.

Viens no stūrakmeņiem ir izglītība?

Jā, partijas „Valmierai un Vidzemei” programmā skaidri definētas mūsu prioritātes nākamajai četrgadei izglītības jomā. Īpašu uzmanību pievērsīsim izglītības iestāžu konkurētspējai, kompetencēs balstītas apmācības sistēmas ieviešanai, izglītības saturam, pedagogu motivācijai un atbalstam un izglītības iestāžu un dienesta viesnīcu infrastruktūras uzlabošanai. Mēs turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogus un ar naudas balvu novērtēt skolēnu sasniegumus mācībās. Akcentēsim inovāciju nozīmi un nepieciešamību izglītības sistēmā. Tas attiecas uz visu līmeņu izglītību, tai skaitā uz interešu, profesionālo un karjeras izglītību un mūžizglītības programmām.

Valmierā ir ne vien spēcīgs pirmsskolas un vispārējās izglītības tīkls, mēs esam arī studentu pilsēta. Pilsētas jauneklīgais gars lielā mērā veidojies, pateicoties Vidzemes Augstskolai un tās attīstības politikai, starptautiskajai sadarbībai. Augstskolas pienesums ir gan studenti, kuri pēc studijām te paliek dzīvot, strādāt un veidot savu ģimeni, gan arī pētniecības un inovāciju joma. Sadarbībā ar pašvaldību augstskolas mācībspēki un studenti regulāri veic pētījumus par pilsētai būtiskiem jautājumiem, kas mums savukārt palīdz saprast pareizo attīstības virzienu. Arī turpmāk sadarbosimies ar Vidzemes Augstskolu, lai pašvaldības attīstības plāni, pieņemtie lēmumi būtu balstīti uz pētījumos iegūtiem faktiem un nestu reālu labumu valmieriešiem. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies arī ar Rīgas Tehnisko universitāti, katru gadu notiekot arhitektūras plenēriem, Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Jāuzsver, ka ļoti labi „apgriezieni” uzņemti profesionālās izglītības jomā. Bijām celmlauži, piedāvājot jauniešiem papildu vispārējai izglītībai gūt arī profesionālas zināšanas, mācību nodarbībām notiekot reālos uzņēmumos attiecīgās jomas profesionāļu un ekspertu vadībā. Šādu programmu attīstībai pievērsīsim uzmanību arī turpmāk, veicinot izglītības iestāžu sadarbību ar darba devējiem. Lieliski apzināmies, cik šobrīd darba tirgū svarīga ir katra speciālista konkurētspēja, tādēļ rūpēsimies, lai Valmieras izglītības iestādēs tiktu sagatavoti augsti kvalificēti un zinoši jaunie speciālisti, kuri jau mācību laikā guvuši praktisku pieredzi un pēc absolvēšanas spēs operatīvi pielāgoties darbam Valmierā un reģionā esošajos uzņēmumos.

Kādas ir prioritātes ģimeņu atbalsta jomā?

Valmiera – ģimenēm draudzīgākā pilsēta Latvijā. Tā ir mūsu ilgtermiņa prioritāte. Līdzšinējo attīstības politiku esam veidojuši, primāri domājot par ģimeņu vajadzībām, ar vārdu „ģimene” saprotot gan mazus bērnus, skolēnus, gan darbspējas un arī pensijas vecuma cilvēkus. Pašvaldības rīcībā ir plašas dažāda veida atbalsta iespējas ģimenēm, savukārt politiķu atbildība ir pārdomāti pieņemti lēmumi un tālredzīgi plānotas iniciatīvas. Nākamajā periodā darīsim visu iespējamo, lai palielinātu bērna piedzimšanas pabalstu un nodrošinātu brīvpusdienas visiem 1.-6. klašu skolēniem, saglabātu elastīgu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu tiem vecākiem, kuri strādā nestandarta darba laiku, mūsu iestādes būtu uz klientu orientētas un augstas kvalitātes pakalpojumu sniedzējas. Rūpēsimies par vēl plašākām aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām – plānojam izveidot jaunus rotaļu laukumus un labiekārtot esošos, izbūvēt jaunus veloceliņus, nodrošināt bezmaksas peldētapmācību un slidotapmācību arvien plašākam skolēnu lokam. Pilnveidosim arī līdzšinējo sociālo pabalstu sistēmu, nepārtraukti sekojot līdzi aktuālajām iedzīvotāju vajadzībām. Esam gatavi pārskatīt un uzlabot atlaižu sistēmu sabiedriskajā transportā, kā arī sadarbībā ar „Vidzemes slimnīcu” rūpēsimies, lai valmierieši saņem kvalitatīvus un savlaicīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Pašvaldībā ir izveidota “Ģimenes atbalsta nodaļa”, kas sniedz psihosociālu atbalstu dažādās krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, strādā ar jaunajām ģimenēm, organizē ģimeņu atbalsta grupas un citas nodarbības.

Vai varam teikt, ka viens no Valmieras attīstības virzieniem ir zaļā domāšana?

Jā, tas ir mūsu uzstādījums, ka pilsēta attīstās, domājot „zaļi”. To nosaka arī mūsu atrašanās vieta. No vienas puses mūs ieskauj īpaši aizsargājams ainavu apvidus „Ziemeļgauja”, no otras – Gaujas Nacionālais parks. Pilsētā ir 30,57% dabas teritoriju, 25% meža platību un daudz ūdenstilpju. Turklāt mums ir valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Gaujas Stāvie krasti. Tāpēc likumsakarīgi, ka 2015.gadā apstiprinājām Valmieras pilsētas vides deklarāciju, kas ir pašvaldības labā griba, izteikta 14 apņemšanās punktos, strādāt un attīstīt pilsētu ilgtspējīgi. To atbalstījuši virkne uzņēmumu, izglītības iestādes un iedzīvotāji, apliecinot arī savu nostāju būt videi draudzīgiem. Jau tuvākajā laikā finansējums paredzēts vairāku projektu un aktivitāšu īstenošanai. Daži no piemēriem – LED apgaismojuma ieviešana, daudzdzīvokļu ēku un pašvaldības iestāžu siltināšana, pagalmu sakārtošana, videi draudzīgāku sabiedrisko autobusu izvēle pasažieru pārvadājumiem, atkritumu šķirošana un atkritumu savākšanas akcijas un citi darbi.

Valmiera ir arī „zaļo” skolu pilsēta, vairākām izglītības iestādēm nesot eko skolas vai eko augstskolas titulu. Protams, tas prasa papildu darbu, bet, ja pilsētā mērķtiecīgi tiek veidota un atbalstīta „zaļā” domāšana, likumsakarīgi, ka jaunā paaudze jau skolas solā iemācās saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un apzinās savas rīcības sekas.

Kā pavadāt savu brīvo laiku?

Mana aizraušanās ir sports. Spēlēju basketbolu. Esmu cītīgs Valmieras sportistu līdzjutējs un atbalstītājs. Mierīgāku asinsriti „trenēju”, izbaudot makšķerēšanu un dabu. Man patīk pārsteigt ģimeni ar pēc „šefpavāra” gaumes gatavotu maltīti. Aizrauj arī ceļošana – tas palīdz ieraudzīt lietas no cita skatupunkta. Turklāt labs ceļojums var būt arī grāmatas lapaspusēs.