Rihards Bergs: Jāsaglabā uzņemtais kurss darbā ar jaunatni

RIHARDS BERGS – sporta deju kluba „Saltāre” vadītājs, LSDF licencēts sporta deju treneris un sacensību tiesnesis, pedagogs Valmieras Valsts ģimnāzijā, Naukšēnu vidusskolā un Trikātas pamatskolā:

“Valmiera ir mana dzimtā pilsēta – šeit esmu dzimis, mācījies, strādāju. Arī savus nākotnes plānus saistu ar pilsētu, kas man vienmēr ir devusi iespējas, atbalstu un pārliecību mērķu īstenošanai. Tāpēc es kopā ar “Valmierai un Vidzemei” komandu vēlos dot ieguldījumu valmieriešu labklājībai un izaugsmei, īpaši uzmanību veltot izglītības, jaunatnes lietu un pilsoniskās sabiedrības veidošanas jautājumiem, kā arī patriotisma veicināšanai.

Valmierai ir unikāls resurss – bērni un jaunieši. Vairāk nekā 3800 jauniešu mūsu izglītības iestādēs, vairāk nekā 1000 jauniešu Vidzemes Augstskolā un 650 – Valmieras tehnikumā. Tādējādi pilsētas attīstībā mums ir visas iespējas veidot līdzsvaru starp briedumu, pieredzi, zināšanām un inovatīvām, drosmīgām, starptautiskām idejām, ko var ienest jaunieši. Ne velti Eiropas jauniešu forumā vairākas valstis jau parakstīja memorandu, kurā apņēmās intensīvāk veicināt jaunieši iesaisti pilsētu dzīvē, atbalstot projektus, kas ir vērsti uz jauniešu mērķauditoriju. Metodes, kā mums Valmierā panākt jauniešu aktīvu līdzdalību, ir vairākas: stiprināt jauniešu padomes, pilsonisko izglītību, palielināt ieguldītos finanšu resursus jauniešu kultūras un radošajās telpās, arī jauniešu centrā, vai aktīvās atpūtas infrastruktūrā. Vienlaikus ir skaidri jādefinē jauniešu loma pilsētas pārvaldībā, ļaujot jauniešiem pašiem darīt un sasniegt rezultātu, mācīties no kļūdām un uzņemties atbildību.

Ir jāsaglabā uzņemtais kurss pilsētā vairākos virzienos darbā ar jaunatni: jāveicina līdzdalība, tai skaitā, jauniešu ar speciālām vajadzībām. Jānodrošina kvalitatīvas neformālās un interešu izglītības iespējas, saturīga brīvā laika pavadīšana, jāizglīto veselības un drošības jautājumos, jāveicina starptautiskā sadarbība un jauniešu nodarbinātība. Jāsniedz atbalsts jauniešu iniciatīvām kultūrā, sportā, intelektuālā brīvā laika pavadīšanā. Iestāšos par to, lai tiktu turpināta jauniešu vasaras nodarbinātības programma, piedāvājot vēl plašākas darba iespējas jauniešiem, pēc iespējas tās sasaistot ar jauniešu interesēm par nākamo profesiju.

Vienlaikus pilsētā ir nepieciešams izstrādāt jaunatnes politiku, definējot ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, domājot par to, kā mēs veidojam dialogu ar jauniešiem, iesaistām viņus lēmumu pieņemšanā un darbos, kā radām atbilstošu vidi vispusīgai – fiziskai, intelektuālai un emocionālai attīstībai. Pats svarīgākais – ir jāpanāk, ka mūsu jaunieši paliek mācīties, strādāt, veidot savus uzņēmumus un ģimenes Valmierā, kļūstot par pilsētas attīstības virzītājspēku. Uzskatu, ka ir jārada vienota sistēma jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam, lai mēs jau no skolas vecuma mācām, kā kļūt par darba vietu radītājiem, uzņēmējiem. Jauniešiem ir nepieciešams specifisks atbalsts – zināšanas, prasmes, konsultācijas, profesionāls padomdevējs vai mentors. Tāpat ir nepieciešama daudz intensīvāka uzņēmējdarbības kompetenču integrācija skolu mācību programmās, projektu nedēļās, sasaiste ar reālo uzņēmējdarbības vidi. Kā uzdevumu izvirzīšu arī jauniešu līderības skolas izveidi, kurā varētu apmācīt jauniešus, lai viņi kļūtu par iedvesmotājiem saviem vienaudžiem, atbalstot tos dažādās iniciatīvās. Jāturpina darbs arī ar talantīgiem bērniem, neaizmirstot par bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Nenoliedzami šis laiks pierāda, ka mums ir jābūt savas zemes patriotiem. Tāpēc rosināšanu, ka gan izglītības iestādēs, gan pilsētas kultūras pasākumos tiek stiprināta nacionālā identitāte, demokrātijas vērtības un valsts ideāli. Uzskatu, ka ar izglītotu, aktīvu un patriotisku jauno paaudzi būs nākotne arī Valmierai. Pasaule būs tāda, kādi būsim mēs! Tāpēc esmu gatavs strādāt, lai mēs kopā augtu gudrībā, patstāvībā un labklājībā!”