Iluta Urbanoviča: Veiksmes atslēga slēpjas stiprā darbinieku komandā

Vēlēšanas Burtnieku novadā

ILUTA URBANOVIČA, SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” Sajūtu parka atpūtas kompleksa vadītāja:

“Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādā vidē mēs dzīvojam un kā tur jūtamies, tāpēc pārmaiņas jāsāk sevī. Burtnieku novadā es dzīvoju un atjaunoju vēsturiskas mājas, veidoju vidi, kur dzīvot maniem bērniem. Veicināt novada attīstību – tā ir mana motivācija iesaistīties partijā “Valmierai un Vidzemei” un strādāt Burtnieku novada iedzīvotāju labā. Vēlos, lai arvien vairāk jaunu ģimeņu izvēlētos dzīvot Burtnieku novadā, sakopt īpašumus un novada zemi.

Jau septīto gadu Vidzemes Olimpiskajā centrā vadu Sajūtu parka atpūtas kompleksu, un esmu ieguvusi vērtīgu pieredzi, attīstot parkā tūrismu, strādājot ar medijiem un sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs. Šo gadu laikā esmu sapratusi, ka veiksmes atslēga slēpjas stiprā darbinieku komandā.

Nosauciet trīs būtiskākos jautājumus, kas, Jūsuprāt, jārisina Burtnieku novadā!

Burtnieku novadā jārisina jautājums par pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” pieejamību novada bērniem. Šobrīd Burtnieku novada bērnudārzu apmeklē daudzi bērni, kuri pastāvīgi dzīvo Valmierā, bet novadā dzīvojošajiem bērnudārzs nereti nav pieejams. Tāpēc nepieciešams izstrādāt kontroles mehānismu, lai primāri novadā dzīvojošajiem, nevis tikai deklarētajiem bērniem nodrošinātu bērnudārzu.

Lai atvieglotu ikdienu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību jāveido efektīva atlaižu sistēma sabiedriskajā transportā Burtnieku novada un Valmieras pilsētas robežās.

Lielākā daļa mūsu novada iedzīvotāju strādā ārpus novada robežām, tāpēc viens no būtiskākajiem jautājumiem ir ceļu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana. Ir jāsakārto ceļi, kā arī jānodrošina sabiedriskā transporta pieejamība tiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā nepārvietojas ar personīgo automašīnu.

Kas ir prioritāri veicamie darbi tūrisma jomā Burtnieku novadā?

Jāsakārto esošie tūrisma objekti Burtnieku novadā – Burtnieka ezera apkārtnes labiekārtošana un pieejamība, tā novadam piesaistot arvien vairāk tūristu. Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem jāveido kopīgs piedāvājumu klāsts, lai tūristi būtu ieinteresēti pēc iespējas ilgāk uzturēties Burtnieku novadā. Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sniedzējiem, viesu māju, apskates objektu un kafejnīcu īpašniekiem savā starpā jāsadarbojas. Mērķtiecīgi jāstrādā, lai Burtnieku novadu apmeklētu ne tikai Latvijas, bet arī tuvāko kaimiņvalstu iedzīvotāji.

Kāds, Jūsuprāt, būs Burtnieku novads pēc pieciem, desmit gadiem, vērtējot novada tūrisma attīstību un vidi Latvijas kontekstā?

Jāstrādā, lai Burtnieki pēc desmit gadiem būtu ekonomiski un intelektuāli spēcīgs novads ar gudriem cilvēkiem un spēcīgām zemkopības, zvejniecības, ražošanas un viesmīlības tradīcijām.

Pēdējo četru gadu laikā novadā ir nomainījušies vairāki pašvaldības domes priekšsēdētāji. Uzskatu, ka tikai strādājot ilgtermiņā var panākt ilgtspējīgus rezultātus un veicināt novada attīstību. Nākamā sasaukuma deputātiem ir jāievēl profesionāls, gudrs un zinošs vadītājs, kurš novada labā strādās vismaz četrus gadus.”