Alvis Viļums: Primārā problēma ir darbavietu trūkums novada teritorijā

Vēlēšanas Burtnieku novadā

ALVIS VIĻUMS, SIA “K.A.M. Auto” valdes loceklis:

“Kā jau visiem šī saraksta kandidātiem, Burtnieku novads ir mana un manas ģimenes dzīvesvieta, līdz ar to tas ir liels gods, ka tiek sniegta iespēja strādāt novada attīstības labā. Jāsaka godīgi – dzirdot to, kas notiek Burtnieku novadā, nevarēju vairs palikt malā. Jābeidz tās negācijas un varaskāre, kas ir pastāvējušas līdz šim. Ir jāsāk strādāt, domāt un attīstīt Burtnieku novads, lai tajā gribētu dzīvot arvien vairāk cilvēku. Mūsu komandā ir daudz jaunu un uzņēmīgu cilvēku, kā arī pieredzējuši “lietaskoki”, ar kuriem kopā varēsim panākt attīstību, labklājību, godīgumu un galvenais – caurspīdīgu pārvaldes darbību. Pie pareizas, drosmīgas un gudras pārvaldības es Burtnieku novadu redzu kā vienu no labākajiem novadiem Latvijas kontekstā, no kā varētu mācīties arī citi novadi.

Manuprāt, primārā problēma ir darbavietu trūkums novada teritorijā (pēc iespējas tuvāk dzīves vietai). To varēs risināt, ja sadarbosimies ar reģionālo biznesa inkubatoru, lai nodrošinātu dažādas atbalsta iespējas topošajiem un esošajiem novada uzņēmējiem, kuri, attiecīgi, sekmīga biznesa rezultātā radīs jaunas darbavietas. Otrkārt, jaunu cilvēku piesaiste novadam – tam mums ir jāveido pievilcīgi un aktīvi novada pagastu centri, jo neviens nenāks dzīvot uz reģionu, ja tas stagnēs bezdarbībā. Ir jāattīsta tūrisms, kultūras pasākumu piedāvājums, aktīvās atpūtas iespējas. Treškārt, saskatu problemātiku jaunu, inovatīvu ražotāju – investoru piesaistē un mājražotāju atbalstīšanā. Iespēju robežās piesaistot pieejamo Eiropas Savienības fondu līdzekļus, jāsakārto novada ceļi, kas ir viens no galvenajiem nosacījumiem investoru piesaistei. Tāpat jāsakārto un jāoptimizē novada autoparks (autobusi, ar kuriem tiek veikti skolēnu pārvadājumi), sabiedriskā transporta kursēšanas maršruts.

Pats personīgi īpašu uzmanību pievērsīšu neapsaimniekoto novada īpašumu attīstībai, labiekārtošanai un reālu darbavietu radīšanai. Man jau tagad ir redzējums par īpašumu “atdzīvināšanu” Rencēnu un Ēveles pagastos, kur ir neapsaimniekoti, ar labu infrastruktūru pieejami objekti.”