Lauris Ceļš: Kvalitatīva ceļu infrastruktūra ir pamats teritorijas attīstībai

Vēlēšanas Burtnieku novadā

LAURIS CEĻŠ, SIA “Lumina” direktors:

20 gadus esmu bijis saistīts ar sportu un uzņēmējdarbību, un šī pieredze man ir devusi nepieciešamās rakstura īpašības, lai es neatkāptos no iecerētā un sasniegtu gan mazus, gan lielus mērķus. Esmu gatavs izzināt jebkuru jomu – vai tas būtu sports vai uzņēmējdarbības attīstīšana, vai novada labiekārtošana. Mani vienmēr ir izaicinājušas lietas, ko cilvēki uzskata par neiespējamām. Vēlos komunicēt ar iedzīvotājiem Burtnieku novadā un iegūt cilvēku uzticību, darot lietderīgus darbus novadam. Tāpat vēlos palīdzēt rast risinājumus iedzīvotāju problēmām, ļaut cilvēkiem sevi vērtēt pēc padarītā.

Domājot par jebkura Latvijas novada ilgtspēju, ir skaidrs, ka kvalitatīva, regulāri uzturēta ceļu infrastruktūra ir pamats apdzīvotas teritorijas izdzīvošanai un attīstībai. Neviena uzņēmējdarbības forma nevar pastāvēt bez pilnveidotas infrastruktūras. Tāpat arī sekmīga tūrisma nozares uzturēšana nav iespējama bez ceļu, ietvju, pastaigu taku sakārtošanas. Tieši šīs divas jomas – uzņēmējdarbība un tūrisms – ir tās, ko Burtnieku novadā iespējams attīstīt, lai celtos ne tikai novada, bet iedzīvotāju labklājība. Mums pie tā nopietni jāpiestrādā.

Esmu vienmēr iestājies par dialogu, un, manuprāt, sekmīgai novada attīstībai mums ir jāattīsta komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kā arī starp pašvaldību un uzņēmējiem. Proti, iedzīvotājiem ir jādod iespēja izteikt savas idejas vai pamatotas pretenzijas jebkuram deputātam vai pašvaldības darbiniekam. Iedzīvotājs ir jāuztver kā kolēģis, kurš var norādīt uz kādām problēmām novadā, kas ikdienas darbos palikušas nepamanītas. Savukārt uzņēmēji ar savu kompetenci un pieredzi var dot objektīvus padomus, kā veicināt konkrētās jomas attīstību. Tieši uzņēmēji var palīdzēt pareizi plānot novada ekonomiku. Uzskatu, ka deputāts ir darbinieks vēlētājam, bet vēlētājs – darba devējs, un pie tā arī pieturēšos.

Man ļoti patīk daba, lauki un meži, un šo vidi esmu izvēlējies kā savu dzīvesvietu. Es ļoti vēlētos, lai pēc vairākiem gadiem, novadam attīstoties, šī vide neizzustu. Līdz ar to mums primāri jāsakārto Burtnieka ezers un tam piegulošā teritorija, tam veltot ne tikai novada finanšu līdzekļus, bet piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu. Sakārtota zvejniecība, burāšanas iespējas, ūdens izklaides, nometnes bērniem – tas viss piesaistīs tūristus ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņzemēm. Es ticu, ka mēs varam izveidot Burtnieka ezeru par vienu no lielākajiem tūrisma objektiem Latvijā, nepieciešamas tikai idejas, gribasspēks un radoša pieeja.

Mans dzīves moto gan darba vidē, gan ikdienā ir būt godīgam pret līdzcilvēkiem, nepievilt tos, kuri mani ciena, un neatkāpties no nospraustajiem mērķiem. Mans šī brīža uzstādījums – darīt visu, lai cilvēki Burtnieku novadā dzīvotu labklājībā, būtu laimīgi un nemeklētu dzīves vai darba vietu citur.