Māris Zariņš: Gribu, lai pašvaldība sāktu strādāt cilvēkiem

Vēlēšanas Burtnieku novadā

MĀRIS ZARIŅŠ, pensionārs:

Nosauciet, lūdzu, problēmas, kas, Jūsuprāt, būtu jārisina Burtnieku novadā!

Gaidāmajās vēlēšanās Burtnieku novadā “startēs” deviņi saraksti. Jāsaprot, ka deputātu sastāvu veidos dažādu partiju pārstāvji. Manuprāt, pirmais uzdevums ir visiem vienoties par kopīgu, noteiktu rīcības plānu, jo, protams, domas un mērķi būs atšķirīgi. Jānosaka prioritātes, ko reāli varam izdarīt. Gribu, lai pašvaldība sāktu strādāt cilvēkiem, nevis tikai dalītu krēslus.Tāpat jāpievērš liela vērība finansēm. Tā galu galā ir nodokļu maksātāju nauda, nevis pašu deputātu ieguldījumi. Arī jādomā, kā atbalstīt un sekmēt uzņēmējdarbību. Tas gan nenozīmē tikai jaunu uzņēmumu radīšanu – primāri jāatbalsta esošie uzņēmēji, un, manuprāt, jāsāk ar ceļu un infrastruktūras sakārtošanu.

Ko no savām zināšanām un pieredzes liksiet lietā?

43 gadus esmu nostrādājis mežsaimniecībā. Tā kā Burtnieku novadā ir 33 000 ha mežu, no kuriem 700 ha ir pašvaldībai piederoši meži, domāju, ka noteikti varu būt noderīgs ar savām zināšanām, padomu pašvaldības mežu apsaimniekošanā. Piemēram, nākamgad pašvaldībai obligāti ir jāizkopj 23 ha jaunaudzes. Manā skatījumā šeit var piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Esmu deviņus gadus nostrādājis arī tūrisma nozarē – manā pārziņā deviņdesmitajos gados bija Skaņākalna dabas parks. Zinu, kā “pievilināt” tūristus, kā atrisināt sakopšanas problēmas utt. Domāju, ka šī pieredze ļoti labi noderētu, atjaunojot tūrismu Burtnieka ezerā, jo pašlaik tur, izņemot makšķerēšanu, nekas tāds nenotiek. Tā kā mans hobijs ir burāšana, tad mans sapnis ir pēc gadiem redzēt Burtniekā neskaitāmus buru mastus. Man ir iecere nodibināt jahtu klubu, un aicinu nākt palīgā entuziastus.

Runājot par Burtnieka ezeru, tā apsaimniekošana noteikti ir viens no veicamajiem darbiem, kam jāpievērš liela uzmanība. Paši jau sakām, ka tas ir mūsu brends, ar ko lepojamies, taču ezers diemžēl ir kritiskā stāvoklī.

Tāpat es iestāšos par to, ka pašvaldība velta savus resursus Valmiermuižas ciemata sakopšanai. Protams, alus darītavas un bērnudārza teritorijas ir sakoptas un tīras, bet, “ieejot dziļāk” Valmiermuižā, skats nav tas patīkamākais – aizauguši, nelabi smakojoši grāvji, nesakopta māju apkārtne.

Kādu Jūs redzat Burtnieku novadu pēc 5, 10 gadiem?

Domāju, ka mūsu novads būs sakārtots, sakopts, attīstīts, ar Burtnieka ezeru kā vienu no tūrisma galamērķiem.