Simona Šmidte: Vēlos lauzt barjeras starp jauniešiem un deputātiem

Vēlēšanas Burtnieku novadā

SIMONA ŠMIDTE, Valmieras Viestura vidusskolas skolniece:

“Esmu aktīva jauniete, dzīvoju Burtnieku novada Valmieras pagastā, un mani no Valmieras pilsētas šķir vien pāris metru. Redzot pilsētas attīstības līmeni un plašo iespēju klāstu savai izaugsmei, sapratu, ka vēlos iesaistīties ne vien pati, bet iedvesmot arī citus jauniešus tālākai darbībai. Mans mērķis ir lauzt barjeras starp jauniešiem un deputātiem, viņu vēlmēm un viedokļiem. Man ir svarīgi, lai jaunieši pēc studijām šeit atgriežas un redz ne tikai novada izaugsmi, bet ir gatavi sniegt savu artavu tā attīstībai. Jauni, enerģiski, radoši cilvēki, kurus raksturo jaunības maksimālisms, manuprāt, ir viena no veiksmes atslēgām, kas palīdzēs novada dzīvei neieslīgt rutīnā.

Jau piecus gadus darbojos Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijā. Tā sniedz iespēju arī Burtnieku novada jauniešiem iesaistīties sava novada attīstībā, piedaloties jauniešu rīkotajos projektu konkursos. Esmu uzklausījusi un izvērtējusi, kas Burtnieku novada jauniešiem ir svarīgs un kādu viņi vēlētos redzēt Burtnieku novadu tuvākajā nākotnē. Ar iegūtajām zināšanām un pieredzi jauniešu grupu vadīšanā un koordinēšanā spēšu pievērst uzmanību jauniešu viedoklim dažādu jomu jautājumos. Jaunatne ir novada nākotne, tāpēc mēs nedrīkstam atstāt novārtā viņu vēlmes un prasības. Mums jāļauj jauniešiem realizēties, jo tikai tā mēs panāksim, ka viņi negaida mirkli, lai pēc vidusskolas absolvēšanas tiktu prom no novada. Mums viņi jāieinteresē un jāpārliecina par to, ka dzīvei novadā ir perspektīva.

Līdz ar to viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas, manuprāt, jārisina Burtnieku novadā, ir jauniešu iesaiste novada attīstībā, veicinot viņu piedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Burtnieku novadā kopš 2015.gada ir nodibināta Jaunatnes lietu konsultatīvā padome. Tās pamatuzdevums ir jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā ar viņiem saistītos jautājumos, tomēr, manuprāt, šajā padomē jādarbojas jauniešiem no visiem sešiem pagastiem. Tādēļ es noteikti iestāšos par Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāva korekcijām, tajā iekļaujot visu pagastu jauniešu pārstāvjus, izglītības iestāžu pārstāvjus, kā arī jaunatnes lietu speciālistus. Jaunatnes politikai jāattīstās līdzvērtīgi visa novada mērogā, nevis tikai Valmieras vai Burtnieku pagastā.

Tāpat noteikti jāsakārto pilsētas interešu izglītības pieejamība novada bērniem un jauniešiem, nodrošinot transportu turp un atpakaļ, kā arī jāpapildina novadā esošais interešu izglītības programmu piedāvājums un kvalitāte.”