“Valmierai un Vidzemei” turpinās sasniegt izvirzītos mērķus

Esošās līgumsaistības ar partiju “Vienotība” saskan ar “Valmierai un Vidzemei” mērķiem un uzdevumiem. Tie vērsti uz iedzīvotāju labklājības celšanu Valmierā un Vidzemē, uz ilgtspējīgu un pārdomātu ilgtermiņa attīstību. Uzticami partneri pilda savas saistības, un to vērtības balstās stabilā pamatā. Tāda ir arī partija “Valmierai un Vidzemei”. Mēs turpināsim īstenot noslēgto partnerības līgumu, un tas ir partijas valdes kopīgs lēmums.