Paziņojums par kopsapulci un partijas valdes pārvēlēšanu

2020.gada 2.martā plkst.18:30 Valmieras Kultūras centra 3.stāva zālē (Valmierā, Rīgas ielā 10) tiek rīkota partijas “Valmierai un Vidzemei” kārtējā kopsapulce. Biedru reģistrācija no plkst.18:00 līdz 18:30.

Kopsapulces darba kārtība:
 1. Partijas 2019.gada pārskata apstiprināšana;
 2. Partijas valdes priekšsēdētāja vēlēšanas;
 3. Partijas valdes vēlēšanas;
 4. Revīzijas komisijas vēlēšanas;
 5. Ētikas komisijas vēlēšanas;
 6. Dažādi jautājumi, debates.
Partijas valdes priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas notiek saskaņā ar partijas statūtu 12.nodaļas 4.punktu. Atbildīgais par kopsapulci – Jānis Baiks (tālr. 26568868).

Par partijas valdes pārvēlēšanu

Gatavojoties nākamajām pašvaldību vēlēšanām, katram partijas jaunās valdes loceklim būs jāuzņemas noteiktas jomas pārraudzība un koordinācija. Saskaņā ar partijas kopīgajiem mērķiem un partijas vēlēšanu programmu pārraugāmās jomas ir:
 • kultūra;
 • uzņēmējdarbības attīstība;
 • izglītība;
 • sports;
 • vides jautājumi;
 • tūrisma joma;
 • sociālā un fiziskā drošība;
 • transports un ceļu infrastruktūra;
 • jaunas jomas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā – lauksaimniecība, zivsaimniecība mežsaimniecība.
Lūgums līdz 24.februārim iesniegt rakstisku iesniegumu par kandidēšanu vai  kāda kandidāta izvirzīšanu partijas valdes locekļu amatiem un to iespējamo pārraudzības jomu, kā arī pavisam īsu izklāstu, plānu, kā potenciālais valdes loceklis redz savu darbošanos izvirzītās jomas pārraudzībā. Iesniegumus sūtīt uz e-pastu janis.baiks@valmieraiunvidzemei.lv.