Manifests

Manifests

par partijas

„Valmierai un Vidzemei”

dibināšanu

Mēs, iedzīvotāju grupa, kurus vieno rūpes par savu pilsētu, reģionu un valsti, esam apvienojušies, lai jau šodien domātu un strādātu Valmieras, Vidzemes un Latvijas nākotnei!

Valmiera ir mūsu pilsēta, kurā dzīvojam, strādājam un mācāmies, vieta, kur mīt mūsu ģimenes, kur jūtamies droši un pasargāti. Valmiera ir mūsu šodienas esamība un rītdienas cerības. Ja būs stipras pilsētas un novadi, būs stipra mūsu Vidzeme. Mēs vēlamies, lai Valmiera būtu Vidzemes mugurkauls, reģiona asinsrite un galvaspilsēta – pilsēta ar skaidru attīstības vīziju un mērķtiecīgu ceļu uz to.

Uzskatām, ka Valmieras pilsēta šajā gadsimtā ir vadīta profesionāli. Tā nav stagnējusi, bet gluži kā mūžam mainīgā Gauja ik gadu atdzimusi jaunām pārmaiņām, ko nodrošinājusi straujā attīstība tieši pēdējo 10-12 gadu laikā un sekmējusi tieši stabilā un kompetentā pārvalde. Valmiera nav pelnījusi satricinājumus, ķildas un nemitīgu svarīgu lēmumu šūpošanu. Mums jāturpina tradīcija – pārvaldīt Valmieru efektīvi un profesionāli.

Mēs neesam vienaldzīgi, mums rūp mūsu pilsētas un reģiona nākotne, un tāpēc mēs vēlamies aktīvi iesaistīties darbā par Valmieras un Vidzemes IZAUGSMI. Mēs esam apvienojušies un izveidojuši organizāciju, lai veidotu stabilu, prognozējamu un demokrātisku pilsētas pārvaldi!

Mēs ticam, ka kopā mums izdosies izveidot VALMIERU par Baltijā atpazīstamu investīciju vietu, pilsētu ar sakārtotu infrastruktūru un kvalitatīvu uzņēmējdarbības vidi, kurā visas pilsētas pārvaldes institūcijas ir atvērtas sadarbībai ar uzņēmējam, lai radītu jaunas un stabilas darbavietas valmieriešiem un reģiona iedzīvotājiem.

Darbs, kvalitatīva izglītība, plašas un daudzveidīgas kultūras un sporta iespējas, iedzīvotāju sociālā aizsardzība un drošība, vieta radošai pašizaugsmei, sakārtota infrastruktūra, demokrātiska pilsētas pārvalde – tās visas ir mūsu prioritātes darbam valmieriešu labā!

Mēs strādāsim, lai Valmiera ir pirmā izvēle jaunām ģimenēm, kur dzīvot un audzināt savus bērnus. Mēs vēlamies, lai Valmierā šajā mainīgajā pasaulē visiem tās iedzīvotājam ir labvēlīga vide, kur dzīvot, strādāt un atpūsties.

Mūsu komandas kodols ir gan sava amata profesionāļi, kuru zināšanas un pieredze krāta daudzu gadu darbā Valmieras, Vidzemes un visas Latvijas labā, gan arī jauni un talantīgi cilvēki, kas vēlās strādāt MŪSU VALMIERAI! Mēs jau esam pierādījuši, ka tikai stabila un ilgspējīga attīstība, nevis īslaicīgi uzsaukumi un kampaņveidīgas darbības ir Valmieras izaugsmes pamats. Un mēs vēlamies turpināt iet šo ceļu, lai ar Valmieru un Vidzemi lepotos visi!

Mēs mīlam VALMIERU un cienām VIDZEMNIEKUS!

Aicinām visus, kuriem rūp rītdiena, pievienoties mūsu komandai, jo tikai kopā mēs varam sasniegt lielus mērķus!

Partijas “Valmierai un Vidzemei” STATŪTI