Valde

Partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs
  • Jānis Baiks – Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Partijas “Valmierai un Vidzemei” valdes locekļi
  • Jānis Skrastiņš – 14. Saeimas deputāts;
  • Guntars Štrombergs – Valmieras novada domes deputāts, SIA ITA Ltd, valdes priekšsēdētājs;
  • Andrejs Gluhovs – Valmieras 2.vidusskolas direktors;
  • Ričards Gailums – Valmieras novada domes deputāts, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos;
  • Toms Upners – Valmieras novada domes deputāts, Valmieras Kultūras centra direktors;
  • Iluta Urbanoviča – Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka Atpūtas kompleksa vadītāja;
  • Ilze Leonova;
  • Guntis Gladkins – Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos.